25. januar 2022

Energistyrelsen inviterer til workshop om EU-støtte via CEF-2 Digital programmet d. 4. februar

EU kommissionen har i januar 2022 åbnet ansøgningsrunden for at søge EU-støttemidler til udrulning af bl.a. søkabler, 5G transportkorridorer samt 5G projekter. Workshoppen’s formål er at fremme danske interesser gennem CEF-2 Digital programmet. Workshoppen vil afdække behov, muligheder og interesse for danske projekter samt skitsere ansøgningsprocessen og de danske myndigheders bidrag hertil. Frist for tilmelding er 31. januar.

Workshoppen er henvendt teleselskaber, kommuner, universiteter og andre interessenter, der er interesserede i mulighederne for at søge støtte fra EU-støtteprogrammet ’Connecting Europe Facility’ (CEF-2 Digital). Energistyrelsen vil efter tilmelding fremsende en række spørgsmål til de tilmeldte, som vil være med til at danne rammen om workshoppen.

Tid: Fredag den 4. februar 2022 kl. 10.00-12.00.
Sted: virtuelt, link vil blive udsendt på e-mail senest den 1. februar 2022 til de tilmeldte.
Tilmelding: tele@ens.dk senest den 31. januar 2022.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at skrive til tele@ens.dk. Se også yderligere information om CEF 2 Digital på Energistyrelsens hjemmeside og EU-Kommissionens hjemmeside. Du kan desuden læse mere om omfang og mål CEF-2 Digital i det godkendte arbejdsprogram, som kan findes her.

×

Log ind