25. februar 2022

Status på kommunernes input til evaluering af GDPR

KL har fulgt op på resultaterne af den nationale evaluering af databeskyttelsesreglerne ved at gennemgå Justitsministeriets og Datatilsynets afrapporteringer.

Vi er ikke i mål endnu

Justitsministeriets og Datatilsynets evalueringsrapporter viser gode takter – særligt i forhold til at udarbejde nye vejledninger til forståelse af reglerne. Men samtidig er der fortsat en lang række juridiske spørgsmål og generelle GDPR-udfordringer, som der ikke er fundet løsninger på, eksempelvis:

- Der er endnu ikke kommet nogle resultater i forhold til at se på, hvordan reglerne i GDPR, de forvaltningretlige regler og sektorlovgivningen gøres mere sammenhængende og lettere at forstå og anvende.

- Central regulering af dataansvaret når kommunerne og øvrige offentlige myndigheder samarbejder udestår.

- En konkret model for en påbudsordning for offentlige myndigheder sådan, at der altid gives påbud forud for eventuelle bøder udestår.

- Hjælp til indgåelse af retvisende dataansvarsaftaler med tech-giganterne mangler.

- Vejledning om dokumentationskrav og fælles dataansvars-konstruktionen udestår.

- Hjælp til pragmatisk opfyldelse af udvidede fortegnelseskrav mangler.

- Hjælp og vejledning ift. Schrems II-afgørelsen (dataoverførsler til tredjelande).

Læs her KL´s status på de 76 GDPR-udfordringer, som KL på vegne af kommunerne sendte til Justitsministeriet som en del af KL´s høringssvar til den nationale evaluering af GDPR.

Læs her KL´s samlede høringssvar samt Justitsministeriets og Datatilsynets afrapporteringer fra evalueringen.

Det videre arbejde

KL foreslår i høringssvaret til den nationale evaluering fra 2020, at Justitsministeriet to år efter evalueringen igen gennemfører en national evaluering. - For at vurdere, om de tiltag, særligt vejledningstiltag, der bliver sat i værk som følge af evalueringen har virket efter hensigten. Eller om der er behov for i EU-regi at bede om forenkling af reglerne.

KL´s status på de 76 kommunale GDPR-udfordringer vil danne afsæt for den videre GDPR-dialog.

×

Log ind