28. februar 2022

Kommunernes It-Arkitekturråd: Vi bygger videre!

Når kommunerne tager fat på de store udfordringer som f.eks. klima og rekruttering af arbejdskraft til velfærdsområderne, er ny teknologi, bedre data og et solidt fundament at bygge på en vigtig del af løsningen.

Kommunernes It-Arkitekturråd har fulgt og bidraget til den digitale udvikling og transformation i kommunerne de seneste ti år, hvor monopolbruddet og etableringen af den fælles rammearkitektur har stået øverst på dagsordenen. I takt med at den digitale dagsorden bevæger sig længere og længere ind i de kommunale kerneopgaver vil Kommunernes It-Arkitekturråd fortsat stille skarpt på at viderebygge det digitale fundament så det bedst understøtter kommunerne.

Et solidt grundlag at bygge videre på

”Udnyttelse af nye teknologier som fx IoT og kunstig intelligens kræver, at man har en grundlæggende digital modenhed, en infrastruktur og en arkitektur, der hurtigt kan tilpasses nye teknologier eller komplekse data. Med rammearkitekturen står kommunerne på et solidt, fælles fundament, der er bygget til genbrug og forandring,”
Christian Harsløf, direktør i KL

Et konkret resultat af de forgangene års arbejde er opbygningen af den fælles rammearkitektur, der gør at nye digitale løsninger og systemer kan til-

vejebringes ud fra et sæt fælles retningslinjer, standarder og krav. Den fælles tilgang er bl.a. afgørende, hvis kommunerne skal kunne udnytte det digitale potentiale. Borgere og virksomheder bliver mere og mere digitalt modne, og forventer også i stigende grad en offentlig service, der er effektiv, digital og opleves sammenhængende på tværs af forskellige velfærdsområder.

I november 2021 gjorde vi status over Kommunernes It-Arkitekturråds virke med artiklen: Kommunernes It-Arkitekturråd fylder 10 år: et årti i kommunernes tjeneste.
Nu er det tid til at se frem.

Arkitektur skal fortsat være fundament for den digitale udvikling

Store kommunale og nationale it-løsninger er kritisk infrastruktur på linje med veje, broer og jernbaner. Det er løsninger, som er grundlaget for at Danmark fungerer. Her er standardisering og datakvalitet på tværs af løsninger en nøglesætning, hvis man skal skabe en sammenhængende service på tværs af den offentlige og kommunale sektor.

Når kommunerne tager de næste skridt i den digitale udvikling, bliver det endnu vigtigere at orientere sig mod omverdenen og de andre organisationer. Henrik Brix, medlem af It-Arkitekturrådet og It- og Digitaliseringschef i Favrskov Kommune ser gode muligheder for at rykke endnu længere de næste 10 år, hvis vi tænker langsigtet nok. Fundamentet er på plads og kan fungere som det strategiske grundlag vi bygger videre på, og styrker samarbejdet på tværs af kommuner, stat og regioner.

”Den fælleskommunale infrastruktur bygger i høj grad på at arkitekturprincipperne. Infrastrukturen og rammearkitekturen skal kobles endnu tættere til hinanden, så de danner grobund for bl.a. bedre brugerstyring og adgang til egne data. Vi skal blive ved med at kommunikere om de gevinster vi får, samt de risici vi ser ind i, hvis vi ikke fastholder det gode fundament. Fx mulighed for at udstille data for borgerne som i Borgerblikket / Mit Overblik på borger.dk. Her oplever borgerne åbenhed, og det er med til at øge tilliden til det offentliges behandling af persondata og dermed skabe grundlag for yderligere digitalisering,” siger Henrik Brix.

Læs mere om de fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler
Læs mere om Mit Overblik / Borgerblikket

Borgernes adgang til egne data

Arbejdet med bedre data bevæger sig i hastig fart ud af It-afdelingerne og ind på fagområderne. Denne udvikling er et afgørende element i måden, hvorpå vi tager fat om fx den grønne omstilling. Politisk diskuteres dataetik og slutbrugerperspektivet mere og mere.

”Data er et vigtigt råstof, som skaber nye indsigter. Vi skal tydeliggøre de gevinster der er for borgerne, medarbejderne og økonomien. Det kan fx være hvordan vi i kommunerne kan bruge data bedre til at udnytte kunstig intelligens med fokus på brugerperspektivet. Hvordan kan vi skabe sammenhængende løsninger for borgerne? Vi har alle hørt borgere og os selv beklage os over, at de samme data skal indberettes flere gange,”
Henrik Brix, Digitaliseringschef i Favrskov Kommune

Borgernes adgang til data er et vigtigt aspekt, ikke kun for kommunerne, men også i de anbefalinger, som Regeringens digitaliseringspartnerskab afleverede i oktober 2021. Anbefalingerne beskrev, hvordan Danmark kan udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. De pegede bl.a. på at anvendelse af data er en helt central forudsætning for fortsat vækst, velstand, grøn omstilling og effektiv offentlig service af høj kvalitet, til gavn for både borgere og virksomheder. Partnerskabet påpegede grundlæggende, at anvendelsen af teknologi og data bør ske på en sikker og ansvarlig måde med mennesket i centrum. Intentionen er, at anbefalingerne kan danne grundlag for Regeringens nationale digitaliseringsstrategi og det forestående arbejde med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi fra 2022.

Samtidig fortsætter It-Arkitekturrådet og indsatserne i Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 det vedvarende arbejde med at skabe de rette rammer for den videre digitalisering i og med kommunerne. I regi heraf har Delprogram 6: Digitale fundamenter fokus på, at videre­udvikle de basale forudsætninger for at kommunerne hurtigere og mere sikkert kan komme videre med, at forbedre og effektivisere velfær­den ved hjælp af digitale løsninger og data.

Læs mere om partnerskabets anbefalinger
Læs mere om delprogram 6 i Kommunernes Digitaliseringsprogram
Læs mere om It-Arkitekturrådets arbejder her.

×

Log ind