05. december 2022

Gratis inspirationsmøde om digital transformation – målrettet kommunale direktioner/chefgrupper

KL og Komponent har udviklet et koncept, der styrker kommunernes udvikling af velfærd og forretning med digitalisering gennem bl.a. fælles mindset og anvisning på konkrete handlemuligheder til digital transformation og gevinstrealisering.

KL og Komponent har udviklet et koncept, der styrker kommunernes udvikling af velfærd og forretning med digitalisering. I konceptet indgår et fælles mindset omkring digital transformation, en afdækning af digital modenhed og anvisning på konkrete handlemulighed til digital transformation og gevinstrealisering.

Konceptet giver direktionen/ledelsen:

  1. Et fælles mindset og et tydeligt ejerskab til digital transformation
  2. En modenhedsanalyse baseret på KL’s redskab til vurdering af digital modenhed: Organisationens digitale modenhed: Testværktøj (kl.dk)
  3. Anvisning på konkrete handlemuligheder til at gennemføre en digital transformation bl.a. baseret på interviews med direktører, chefer og nøglepersoner.
  4. Styrkelse af samspillet med bl.a. den politiske ledelse omkring digital transformation
  5. En masterplan for prioritering af digitale indsatser til den digitale transformation

KL og Komponent gennemfører bl.a. strukturerede interviews med direktører, chefer og nøglepersoner om bl.a: Governance, finansiering, ledelse, politik, organisering, data, signaturprojekter, gevinstrealisering, vision/strategi, samarbejde, kompetencer, MED og it-sikkerhed. KL og Komponent anvender også kommunens egne data til at pege på relevante emner og indsatser for transformation og indsats. Interviewene og modenhedsanalysen udmøntes i en digital masterplan med anbefalinger om konkrete handlinger, rækkefølge og rollefordeling.

KL og Komponent har senest gennemført en opgave i Haderslev Kommune om digital transformation. Læs om erfaringerne fra Haderslev Kommune i nedenstående artikler, der er baseret på interviews med henholdsvis kommunens kommunaldirektør og it- og digitaliseringschef.

Kommunaldirektørens 7 gode råd om digital transformation (kl.dk)

Sådan lægger Haderslev Kommunes sin digitale transformation til rette (kl.dk)

Book et gratis og uforpligtende virtuelt møde for kommunens direktion/chefgruppe og få input til kommunens digitale transformation. På mødet deltager fra KL og Komponent nedenstående.

 

Kontakt:

Vicekontorchef Jan Struwe Poulsen, KL:  jtp@kl.dk eller mobil 21404082

Chefkonsulent Jesper Hosbond Jensen, Komponent: jeho@komponent.dk eller mobil 20585018

 

×

Log ind