13. december 2022

Datatilsynet på vej med vejledning om rettighedsstyring: Læs KL’s høringssvar

KL har i sit høringssvar til Datatilsynet hilst en vejledning om rettighedsstyring velkommen. KL kommer dog med forslag til ændringer i vejledningens struktur, indhold og sprog for at gøre vejledningen mere brugbar for kommunerne.

Rettighedsstyring er vigtigt for kommunerne for at leve op til kravene om behandlingssikkerhed i databeskyttelsesforordningen, anbefalingerne til informationssikkerhed samt for at sikre sig mod hackerangreb.

Vejledningens form og struktur

En betydelig andel af KL´s bemærkninger til udkast til vejledning om rettighedsstyring med tilhørende katalog over foranstaltninger handler om formidlingen og strukturering af materialet. Særligt, at man for at kunne forstå vejledningen skal slå op i det tilhørende katalog. KL anbefaler, at Datatilsynet gennemskriver materialet på ny.

Fokus på rettighedsstyring

KL har i høringssvaret anbefalet, at en række af vejledningens og katalogets emner og foranstaltninger medtages i andet vejledningsmateriale fra Datatilsynet for at skærpe vejledningen. Sådan, at vejledningen ikke kommer til at handle om emner, der ligger i periferien af rettighedsstyring.

Målgruppe og sprogbrug

KL har desuden påpeget, at vejledningen er skrevet i et sprog, der er tungt og svært forståeligt og ikke rettet mod de kommunale medarbejdere, der typisk arbejder med rettighedsstyring. KL foreslår derfor flere justeringer af vejledningen for at øge forståelsen af vejledningen.

Tilpasning til den kommunale virkelighed

KL anbefaler i høringssvaret, at centraliseret brugerstyring præsenteres som et centralt udgangspunkt for arbejdet med rettighedsstyring. Sådan som det typisk er tilfældet i kommunerne.

Desuden påpeger KL, at titlen "autorisationsansvarlig" ikke er en benævnelse, der kendes fra kommunerne. Og at i kommunalt regi vil det typisk være systemejerne (fagchefer), der tager stilling til, hvilke rettigheder og adgange de enkelte brugere skal have.

Høringssvar med bilag

KL har afgivet en række både generelle og tekstnære bemærkninger til materialet fra Datatilsynet. Høringssvaret er derfor bilagt kommenterede udgaver af udkastet til vejledning om rettighedsstyring og udkastet til katalog over foranstaltninger.

 Find høringssvaret her:

Høringssvar

Høringssvar KL´s bemærkninger til Datatilsynets udkast til vejledning om rettighedsstyring

Links til KL´s tekstnære bemærkninger til vejledning om rettighedsstyring og til katalog over foranstaltninger 

  • PDF

    Bilag til høringssvar december 2022 Del1 - Introduktion til rettighedsstyring, kommenteret version.pdf

  • PDF

    Bilag til høringssvar december 2022 Del2 - Katalog over foranstaltninger, kommenteret version.pdf

×

Log ind