15. august 2022

DI: Offentlig-privat samarbejde skal fremtidssikre velfærden

Innovation på tværs af det offentlige og private er et af hovedtemaerne på Digitaliseringsmessen '22. Vi har bedt Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri, om at svare på 5 spørgsmål om fremtidens digitale velfærdsløsninger, som det ser ud fra DI's side af bordet. Du kan opleve Jakob Scharff på Digitaliseringsmessen den 29. september i Odense, hvor han vil diskutere løsninger på tidens velfærdsudfordringer med KL og IT-Branchen.

Arrangement

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen 2022

- vær med på messen og få viden om de nyeste og bedste løsninger på lige netop dit område

Hvordan styrker vi det offentlig-private samarbejde? Hvordan skaber vi bedre digitale løsninger i kommunerne? Og har vi overhovedet belæg for, at teknologi kan være en markant hjælp til at sikre velfærden, i takt med at manglen på arbejdskraft stiger?

Det er nogle af de spørgsmål, som bliver debatteret i åbningsseancen på den helt nye Innovationsscene på Digitaliseringsmessen '22. Her vil branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff, udveksle holdninger med Christian Harsløf, direktør i KL, og Michael Wätjen, formand for IT Branchens udvalg for offentlig digitalisering.

Som opvarmning til debatten har vi bedt Jakob Scharff om at svare på fem spørgsmål om offentlig-privat innovation, og hvordan DI mener, vi i fællesskab kan skabe bedre digitale løsninger i kommunerne.

1. På hvilke områder er behovet for offentlig-privat samarbejde størst?

Som vi ser det i DI, så har vi to store samfundsudfordringer, hvor offentligt-privat samarbejde er helt afgørende: Dels skal vi have fremtidssikret velfærden, så vores børnehaver, sygehuse og plejehjem også om 20 og 30 år lever op til den enkeltes behov og forventninger – og dels er der den grønne omstilling, hvor den offentlige sektors efterspørgsel efter bæredygtige løsninger fra virksomhederne kan blive en kæmpe drivkraft for, at vi kommer i mål med målsætningen om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Digitaliseringen er et af de værktøjer, vi skal benytte for at løse de to store udfordringer, og her har vi i Danmark en lang historie med offentlig-privat samarbejde, og det er klart en indsats, vi fortsat skal prioritere i de kommende år.

2. Den offentlige sektor vil efter de seneste prognoser mangle 44.000 medarbejdere i 2030. Hvad skal vi gøre for at sikre, at vi kan levere lige så god - eller bedre - velfærd til den tid?

Manglen på arbejdskraft er så stor en udfordring både på kort og længere sigt, at vi ikke kan nøjes med at dreje på ét enkelt håndtag. Digitalisering, automatisering og ny teknologi er en del af svaret, ligesom vi heller ikke kommer udenom mere klassiske reformer til at sikre flere medarbejdere.

Og selvom det for nogen er kontroversielt, så bliver vi også nødt til at være åbne over for, at private kommer mere på banen til at løse velfærdsopgaver som drift af børnehaver, plejehjem osv. - og med det perspektiv, at vi skal være flere arbejdsgivere til at tiltrække de velfærdsmedarbejdere, vi har så hårdt brug for.

3. Et af de mest gængse svar på arbejdskraftudfordringen er “mere digitalisering, mere automatisering, mere teknologi”. Men er det blot ønsketænkning, eller er der dækning for, at mere digitalisering kan erstatte menneskers arbejdskraft, uden at det forringer velfærden?

Vi skal indstille os på, at teknologi og digitalisering kun for alvor er interessant, hvis det kan bruges til markant at ændre måden, vi leverer velfærd på - og med den bundne dagsorden, at det frigør hænder og tid. Og ikke nok med det. Vi skal gå fra, at teknologi er noget, vi afprøver i et hjørne af organisationen, til at det skal transformere og blive en del af hele organisationens måde at arbejde og levere velfærd på.

Så kan man spørge, om det er rent fantasiland. Til det er der at sige, at flere kommuner er på vej. For eksempel Haderslev Kommune der i et distrikt arbejder med digital hjemmehjælp og blandt andet peger på, at borgerne oplever større selvstændighed og frihed ved at undvære nogle af de fysiske besøg. Eller Aalborg Kommune der har bragt teknologi og medicinhåndtering til et nyt niveau. Men det er en gigantisk udfordring, som mere handler om organisation og implementeringskraft end teknologi.

4. Hvad kan virksomhederne forbedre for at hjælpe kommunerne med at skabe endnu bedre digitale løsninger?

Jeg tror, at vi sammen kan blive langt bedre til at skabe en sammenhæng mellem de mange forskellige digitale løsninger, der findes på markedet. Vi har også som erhvervsliv en stor opgave i at sikre overblik over, hvilke digitale løsninger der findes, hvad deres effekter er og hvordan de kan spille sammen med hinanden og med den offentlige digitale infrastruktur.

5. Har du et godt råd til kommunerne, hvis de skal få endnu mere ud af deres samarbejde med private leverandører?

Det hænger i virkeligheden samme med mit svar til virksomhederne, for jeg tror, at begge parter har behov for en klarere og retning og ikke mindst større skala i de teknologiske investeringer.

Man kunne i virkeligheden forestille sig en form for partnerskab på tværs af kommunerne og erhvervslivet, hvor vi får samlet og udbredt de velfærdsteknologiske løsninger, vi ved har en dokumenteret effekt, men hvor den enkelte kommune og den enkelte leverandør ikke har kapacitet til at løfte det alene.

Se det foreløbige program og tilmeld dig digitaliseringsmessen.

Arrangement

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen 2022

- vær med på messen og få viden om de nyeste og bedste løsninger på lige netop dit område

×

Log ind