22. april 2022

Opdateret udgave af projektkataloget for Kommunernes Digitaliseringsprogram er offentliggjort

Opdateret version af projektkataloget på Kommunernes Digitaliseringsprogram er nu at finde på kl.dk.

Projektkataloget bidrager med løbende information om hvad, der sker i projekterne under Kommunernes Digitaliseringsprogram. Kataloget indeholder alle igangværende projekter. Derudover kan man se hvilke projekter, der er afsluttet samt hvilke initiativer, der forventes at blive igangsat i fremtiden.

Alle projekter har til formål at udvikle og styrke kommunernes brug af teknologi til at løse nutidige og fremtidige udfordringer.

Nyt siden sidst

Kommunernes Digitaliseringsprogram blev igangsat i 2021 og de første projekter er allerede gennemført. I denne nye udgave af projektkataloget vil man kunne læse om disse afsluttede projekter. Eksempelvis har delprogrammet 6: ’Digitale fundamenter’ afsluttet deres foranalyse af it-arkitektur på informationssikkerhedsområdet, hvor der blandt andet er blevet udarbejdet 10 anbefalinger, som man kan arbejde videre ud fra i fremtiden.

Udover opdateringer om igangværende og afsluttede projekter, så vil man også kunne finde nye projekter. Blandt andet har både delprogram 3, delprogram 5 og delprogram 6 tilføjet nye projekter, som starter op i løbet af 2022.

Blandt disse nye projekter kan nævnes projekt 3.3: Modningsprojekt af AI-baseret varsling af unges risiko for frafald. Projektets formål er at undersøge mulighederne for at udnytte Machine Learning til at opfange unge med risiko for frafald. Læringen skal bruges til at kommunerne, i samarbejde med den unge, kan igangsætte en tidlig indsats med henblik på at støtte den unge på sin uddannelsesvej.

 

Du kan læse mere om Kommunernes Digitaliseringsprogram samt tilgår projektkataloget her.

 

 

×

Log ind