22. april 2022

Den gode forhandling

Temadag om forhandling

Mange anser forhandling for at være en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin, men sådan behøver det ikke at være. Hver gang der skal samarbejdes om en hensigtsmæssig løsning, hvor parternes interesser er forskellige, er der tale om en forhandling, og vi bruger det hele tiden med større eller mindre succes.

En god forhandling er kendetegnet ved et fornuftigt resultat opnået på en effektiv måde med bevarelse af gode varige relationer. Det er også tilgangen i KL’s temadag om interessebaseret forhandling.

Formål 

At give deltagerne teoretiske og praktiske færdigheder til at forhandle. Temadagen består således af teori, praktiske eksempler, drøftelser med deltagerne og øvelser.

Indhold:

  • Grundlæggende teori om forhandlingsteknik, herunder forberedelse, gennemførelse og opfølgning af en forhandling.
  • Praktiske øvelser.
  • Opmærksomhedspunkter i forhold til at udarbejde aftaler og referater
  • Diskussion af forhandlerroller, stil og etik, samt teknikker til målopfyldelse og imødegåelse af krav.
  • Muligheder, fejl og begrænsninger ved forhåndsaftaler og individuelle lønaftaler.

Hvorfor en temadag? 

Mange chefer og ledere har deltaget i forhandlinger, mens andre står overfor opgaven. Kurset retter sig både mod ledere med en vis forhandlingserfaring, og mod de ledere, der har den første forhandling foran sig. Forud for større forhandlingsopgaver kan en temadag skærpe fokus på opgaven og give et fælles sprog på tværs i organisationen, hvilket ud over ny læring også vil give grundlag for en efterfølgende sparring og erfaringsudveksling både med hensyn til proces og resultater.

Arrangement

Temadage Hvordan skaber du en god forhandling?

×

Log ind