08. september 2021

Scrum og agile projekter

Det agile har bredt sig, så mere end halvdelen af alle projekter bruger agile metoder, helt eller delvist. Det agile handler om at være ”parat til forandring hurtigt og hele tiden”

Det agile har bredt sig, så mere end halvdelen af alle projekter bruger agile metoder, helt eller delvist. Det agile handler om at være ”parat til forandring hurtigt og hele tiden”. Men ud over hastighed og forandringsparathed så viser agile metoder sig at være mere produktive, give større motivation, og bedre udførelse af strategier end traditionelle metoder.

Den mest udbredte metode hedder Scrum. Her arbejder man i korte iterationer på 2-3 uger i selvstyrende grupper. Ved slutningen af hver iteration leverer man noget færdigt der kan bruges og give værdi lige nu.

Kort om Scrum

I Scrum er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementering og Test.

Scrum derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet.

 

Andre punkter der kendetegner Scrum er:

Fleksible tidsplaner

Fleksible deadlines

Små udviklingshold

Hyppig gennemgan

Objektorientering

Samarbejde mellem udviklingshold

 

Formål

På dette 2-dages kursus lærer du at bruge Scrum-metoden til kommunale projekter, hvad enten der er tale om robot-proces-automatisering, indførelse af et standardsystem som Aula, eller noget helt tredje. Du prøver på kurset et helt projektforløb med Scrum, og du får lejlighed til at arbejde som Scrum Master, en slags mødeleder og ceremonimester, der kan erstatte eller komplementere den traditionelle projektlederrolle.

Det vil være en fordel hvis du har kendskab til mere traditionelle projektforløb f.eks. fra KL’s it-projektlederuddannelse, eller tilsvarende projekterfaring. Kurset er med andre ord ikke velegnet, hvis du er helt ny i projekter.

Underviser

På kurset er professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet underviser. Jans forskning har fokus på organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af IT-udvikling og anvendelse. Han er bl.a. forfatter til mere end 200 bøger og forskningsartikler i internationale tidsskrifter, og deltager som oplægsholder på konferencer inden for dette område. Jan er særligt interesseret i agile metoder og fremgangsmåder, og har bl.a. igangsat en række studier af, hvordan den agile metode Scrum kan bruges. 

Jan har samarbejdet med KL i flere år om ledelse af projekter og digital transformation, og han har skræddersyet forløbet om Scrum og agile projekter, netop med et kommunalt perspektiv.

Tid og sted

Kurset afholdes: 17. – 18. november 2021, KL-HUSET, Weidekampsgade 10, 2300 København S fra 9.00 - 16.00

Pris

Kr. 4.950,- + moms. Prisen er ekskl. eventuelle omkostninger til overnatning. Tilmelding er bindende.

Arrangement

Scrum og agile projekter i et kommunalt perspektiv