07. september 2021

Robotter hjælper ældre og handicappede i Aalborg

Er du nysgerrig, hvordan robotter fungerer som velfærdsteknologi? Så kom og oplev Aalborg Kommunes showcase på Digitaliseringsmessen i Odense den 30. september 2021. Her kan du se og røre ved de meget forskellige robotter, som Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning arbejder med. Særligt tre aspekter fortjener opmærksomhed i projekter med robotter, fortæller her specialkonsulent Bent Sørensen.

Det begyndte for syv år siden

Det er nu godt syv år siden, at Aalborg Kommune og otte andre nordjyske kommuner gik sammen i et projekt om at finde en løsning på, hvordan en robot eller en automat af en slags på én gang kunne give borgere i eget hjem en mere selvstændig og fri hverdag i forhold til at tage deres daglige medicin, og som samtidig kunne passes ind i kommunernes etablerede omsorgssystemer.

"I de seneste to år har vi afprøvet robotten, som kaldes "TIM", og den skal nu gå fra projekt og over i drift," fortæller Bent Sørensen. Bent er specialkonsulent og projektleder i Aalborg Kommunes Kvalitets- og Innovationsenhed i Ældre- og Handicapforvaltningen.

En, to, tre robotter

Senere er to andre projekter sat i gang om det, der kan kaldes "sociale robotter", fordi de kan gå i interaktion med borgere og medarbejdere. De to robotter, "LOVOT" og "SANBOT", afprøves på to af kommunens plejehjem, herunder et demensplejehjem. Robotten "LOVOT" skal simulere menneskelig adfærd og indbyde til interaktion og relationsopbygning med de demente beboere, mens robotten "SANBOT" får en rolle, der svarer mere til en værts eller værtindes, fordi robotten kan tage imod gæster og personale. "SANBOT" kan byde velkommen og give relevante informationer, også på en tilnærmet menneskelig måde.

Kold og varm teknologi

Udviklingen af robotter rummer mange muligheder, men skal også ske med omtanke, understreger Bent Sørensen. Det gælder særligt i forhold til de sociale robotter.

"Hvordan kan vi tillade os at bruge robotter i omgangen med mennesker? Det er et etisk spørgsmål, som vi tager stilling til i alle vores projekter, og det er vigtigt med en åben dialog om disse ting. Vi erfarer så rent faktisk, at robotter ofte kan noget, som ikke bare er "kold" teknologi, men som også kan være "varmt": De kan etablere relationer, vække følelser og kommunikere. Det kræver derfor en vis navigering at gøre det rigtige og at gøre det meningsfuldt, når vi afprøver og implementerer robotter," siger Bent.

Samtidig har det vist sig, at kommunens arbejde med robotter faktisk hjælper nye erkendelser på vej, eksempelvis om demens.

"Projekterne her giver inspiration til, hvordan vi overhovedet ser på den demente borger og hans eller hendes behov. Arbejdet med robotterne holder i overført forstand et spejl op for os, så vi bliver klogere," siger Bent.

For behovet er der: Der bliver flere og flere ældre de kommende år, og folk lever længere, ligesom såkaldte multisyge i stigende grad har mere komplekse diagnoser. Robotterne kan her komme til at spille en vigtig rolle.

FAKTABOKS: 3 meget forskellige robotter

På Digitaliseringsmessen vil Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning vise tre ret forskellige robotter.

  1. "TIM", som er en forkortelse for "Totalløsning til intelligent medicinhåndtering", er en robot, der ligner en kaffeautomat i stål, og den kan stå hjemme hos udvalgte borgere og sikre, at de selv kan indtage deres egen medicin i rette mængde og til rette tid. Hver 14 dag kommer en medarbejder fra en ekstern leverandør og fylder robotten op med nye kassetter med borgerens piller, og robotten er integreret i kommunens omsorgssystemer og er koblet til en bemandet vagtcentral. Det giver både frihed og tryghed hos den pågældende borger.
  2. "LOVOT" er en venlig og buttet robot med store, klare øjne, som opsøger kontakt med demente borgere på plejehjem. LOVOT er en såkaldt "social robot", som kan danne relationer til de borgere, hvor den evne måske er svækket. LOVOT kan genkende ansigter og kan orientere sig i sine omgivelser.
  3. "SANBOT" er en opretstående "social robot", som blandt andet byder pårørende til borgere på demensplejehjem velkommen og guider dem videre på deres besøg. Desuden kan SANBOT også byde de ansatte på plejehjemmet velkommen og give dem vigtig fælles information om eksempelvis vagtplaner eller opmærksomhedspunkter.

Perspektiver

På Digitaliseringsmessen i Odense vil Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning fremvise sit arbejde med robotter. Kommunen arbejder videre fremad med at implementere TIM, mens en evaluering af SANBOT afventes med stor interesse.

"Medicinområdet er ganske givet interessant at arbejde videre med, og sociale robotter er i rivende udvikling. Det er relevant, fordi der vil komme flere ældre samt flere borgere med særlige behov," siger Bent.

FAKTABOKS: Få succes med inddragelse

Man skal sørge for at inddrage sine vigtige interessenter, når man som kommune gennemfører projekter med velfærdsrobotter, siger specialkonsulent Bent Sørensen, Aalborg Kommune. Han peger særligt på tre vigtige grupper af interessenter.

  1. Samarbejdspartnere: "Vælg gerne samarbejdspartnere, som ikke ligner dig selv så meget. Det kan være private virksomheder, universitære miljøer og uddannelsesinstitutioner. Sidstnævnte kan noget helt særligt i forhold til at undersøge og evaluere," siger Bent.
  2. Borgerne: "Inddragelse af borgerne er utroligt vigtigt. Sørg for at udvikle sammen med dem, lytte til dem og inddrage dem alt det, man kan, uanset borgernes funktionsniveau eller alder," siger Bent.
  3. Medarbejderne: "Medarbejderne er jo dem, der vitterligt kender borgerne og deres behov, ønsker og personlighed. Medarbejderne kan mediere mellem projektet og borgerne, så når man får medarbejderne med ombord, er man på rette spor," siger Bent. Vigtigt er det at erkende, at nogle medarbejdere engagerer sig hurtigere end andre, som kan være mere afventende. Det kræver god kommunikation undervejs i projekterne at understøtte medarbejdernes forskellige forventninger på en åben og konstruktiv måde.

Kom med til Digitaliseringsmessen - tilmelding er åben nu

Tag med på Digitaliseringsmessen i Odense den 30. september 2021 og oplev Aalborg Kommunes robotter. Læs mere om messen, og køb billet nu på www.digitaliseringsmessen.dk.

På Digitaliseringsmessen kan I møde et væld af leverandører, vedligeholde jeres faglige netværk og få inspiration og viden med hjem fra udstillere, oplæg og foredrag. Messen er for alle, så uanset om man er ekspert eller nybegynder, vil alle kunne hente inspiration og viden med hjem til digitaliseringsarbejdet i kommunerne rundt om i hele landet.