27. september 2021

Arkitekturmodellering med ArchiMate

Arbejdet med forretnings- og it-arkitektur involverer interessenter fra forskellige dele af kommunen og fra andre myndigheder og leverandører mv.. Interessenterne har oftest forskellig baggrund og forskellige behov for information set fra hver deres synspunkt. For at imødekomme behovene udarbejder arkitekten en række arkitekturprodukter, der typisk indeholder visuelle modeller og diagrammer.

Formål og udbytte

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter og i arkitekturarbejdet generelt.

Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forretnings- og it-arkitektur med sigte på at
imødekomme forskellige interessenters informationsbehov med ArchiMate®-modeller. Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del.

Endelig kender deltagerne til konteksten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitektur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA). Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teorilektioner, diskussioner og øvelser med udgangspunkt i den kommunale forretning, hvor deltagerne udarbejder modeller med brug af ArchiMate®.

Øvelserne kan udføres med modelleringsværktøjet Archi (www.archimatetool.com), men det er ikke krævet. Hvis deltageren ønsker at bruge Archi, skal deltageren medbringe pc med Archi installeret og ibrugtaget inden kursusstart. Der ydes ikke support til installering på kurset.

Pris 

7.950,- + moms. Eventuel overnatning er ikke inkluderet. 

Tid og sted 

Kurset varer to dage og afholdes 
Tirsdag 31. maj - onsdag 1. juni 2022 i KL-huset 

Weidekampsgade 10, 2300 København S

Arrangement

Kurser Arkitekturmodellering med Archimate 2022

Kurset er for dig, der har behov for at forstå Archimate®-modeller og bruge dem i formidling mellem forretning og it.