28. oktober 2021

Opdateret projektkatalog på kommunernes digitaliseringsprogram

Revideret projektkatalog for kommunernes digitaliseringsprogram er nu klar på kl.dk.

Kommunernes digitaliseringsprogram skal understøtte, at kommunerne kan lykkes med digital transformation, samt at alle kommuner kan få gavn af de digitale muligheder. Projektkataloget indeholder de seneste opdateringer af status for igangværende og nye projekter. Kataloget giver et overblik over projekterne i de seks delprogrammer og indeholder også en 1-sides beskrivelse af de enkelte projekters formål, produkter og betydning for kommunerne. Projektkataloget er opdateret med udgangen af 3. kvartal 2021.

Nyt siden sidst

Siden projektkataloget sidst udkom i 2. kvartal af 2021, er der kommet flere opdateringer til. Blandt andet har delprogram 5 igangsat tre nye projekter:

5.4 Standardisering af kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde

Formålet med projektet om kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde er udviklingen af digital understøttelse af den kommunale sagsbehandling. Dette sker i form af en fælleskommunal standard for, hvorledes man i et sagsforløb får dokumenteret juridisk gældende afgørelser på socialområdet med afsæt i den fællesoffentlige definition på en sagsafgørelse.

5.5 Styrket udbredelse af og øget værdiskabelse ved brug af Internet Of Things

På baggrund af IoTs potentiale og den stigende anvendelse af sensorer i kommunerne, er der opstået et behov for datastandardisering. Dette skal være med til at sikre bedre datakvalitet og bedre muligheder for udveksling og deling af data. Projektets fokus er at beskrive datastandarder for IoT på udvalgte forretningsområder.

5.6 Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet.

Projektets grundlæggende ide er at understøtte muligheden for mere robust viden om de kommunale ejendomme, så der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. For at kunne forvalte deres ejendomsportefølje strategisk har kommunerne brug for et overblik, og det kræver data. Nøgletal kan anvendes til at beregne hvor meget, der skal sættes af i budgettet til at drifte nyopførte bygninger, eller hvorvidt en eksisterende bygning bør rives ned eller sælges fra.

 

Man kan læse mere om digitaliseringsprogrammerne samt tilgå projektkataloget her.

Projektkataloget bliver opdateret løbende og næste opdatering forventes at udkomme primo 2022.

×

Log ind