14. oktober 2021

KL's høringssvar til Datatilsynets vejledning om cloud

KL har afgivet høringssvar til Datatilsynets vejledning om cloud. Vejledningen giver bl.a. nogle konkrete bud på Schrems II-dommens konsekvenser.

Datatilsynets nye cloud-vejledning omhandler bl.a. kommunernes muligheder for at anvende amerikanske cloud-leverandører. Både i og uden for EU. Derfor har vejledningen stor betydning for kommunerne. Imidlertid er der behov yderligere uddybninger og afklaringer, før vejledningen er brugbar. Det påpeger KL i høringssvaret. 

Overførsler til USA

Kun hvis data ikke er relevante for den amerikanske efterretningstjeneste, kan personoplysninger overføres til USA. Det fremgår af vejledningen. Derfor opfordrer KL i høringssvaret til, at der udarbejdes en liste over ikke efterretningsmæssigt efterspurgte data.

Opbevaring af data inden for EU´s grænser

Kommunerne kan ifølge vejledningen anvende cloud-leverandører, der tilbyder opbevaring af data inden for EU´s grænser. Disse kan dog være underlagt tredjelandslovgivning, hvorefter data kan kræves udleveret til tredjelandets myndigheder. KL efterlyser i høringssvaret uddybning og afklaring af konsekvenserne af sådanne regler, fx den amerikanske lovgivning, FISA Sec 702.

KL´s høringssvar kommenterer også cloud-vejledningens generelle form og sprog samt vejledningens krav til dialogen og kontrol med leverandørerne.

Materialer

  • PDF

    KL's høringssvar - Høring over udkast til Datatilsynets vejledning om de databeskyttelsesretlige opmærksomhedspunkter for cloud (services).pdf

  • PDF

    Datatilsynets udkast til vejledning om cloud.pdf

×

Log ind