18. oktober 2021

Evaluering: Borgerne er tilfredse med den kommunale visning på Mit Overblik

80 pct. af de adspurgte borgere svarer, at Mit Overblik hjælper dem til at få et overblik over deres oplysninger om sig selv.

KL og regeringen har aftalt, at der frem mod 2024 løbende skal vises mere data for borgere på Mit Overblik. Det skal blandt andet give borgerne et bedre overblik over oplysninger om sig selv på tværs af den offentlige sektor. 

Hovedpointerne med initiativet:

 • At skabe et bedre overblik over oplysninger om sig selv på tværs af den offentlige sektor.
 • At borgeren oplever en øget gennemsigtighed i adgangen til oplysninger om sig selv.
 • At styrke borgernes tillid til den offentlige digitale service.
 • At give borgeren et godt servicetilbud.

Evalueringen af Mit Overblik foretages én gang årligt på baggrund af en afsluttet etape frem til og med 2024. Etape 1 er nu veloverstået, denne evaluering skal bistå i vurderingen af borgernes tilfredshed med visning af de kommunale data via Mit Overblik samt pege på forbedringspotentialer. Etape 2 afslutter med udgangen af 2021, og evalueringens gennemføres i 2022.

Se evalueringsrapporten af Mit Overblik her, dertil er der udarbejdet et appendiks målrettet den kommunale del af Mit Overblik her.

 

Søjlediagrammet viser at 80,8% af borgerne er enige eller meget enige i at det er et godt servicetilbud, at jeg har adgang til mine oplysninger på mit overblik. 10,2% svarer ved ikke, mens kun 8,9% er uenige.

80 pct. mener, at de får bedre overblik over deres oplysninger

Evalueringen af første år viser, at 80 pct.af de adspurgte borgere mener, at Mit Overblik hjælper dem til at få et overblik over deres oplysninger om sig selv. Derudover svarer 80 pct. af de borgere, der besøger Mit Overblik, at de informationer, der udstilles, er relevante.

Faktaboks

Hvert år aftales, hvilke områder der skal vises for borgerne, både fra kommunerne og fra andre offentlige myndigheder.

Udrulningen af data er inddelt i etaper og i første etape, der lå i 2020, fik borgerne et overblik over følgende oplysninger fra kommunerne på Mit Overblik:

 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Revalidering
 • Ressourceforløbsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Flekslønstilskud
 • Udvalgte enkeltydelser

Et andet ønske med Mit Overblik er, at borgeren oplever en øget gennemsigtighed i adgangen til oplysninger om sig selv. I evalueringen finder 90% at præsentationen af oplysninger er overskuelig og let forståelig, mens 70% oplever at det er en god service at have adgang til oplysninger om sig selv på Mit Overblik.

Mit Overblik skal desuden bidrage til at styrke borgernes tillid til den offentlige digitale service. Særligt den høje andel af borgere, som vurderer, at Mit Overblik er et godt servicetilbud, kan ses som et udtryk for, at borgerne er trygge ved og har tillid til, at deres oplysninger samles og udstilles et sted.

Opmærksomhedspunkter for kommende etaper

Evalueringen peger imidlertid på nogle konkrete opmærksomhedspunkter, hvor der er mulighed for forbedringer. Særligt peger resultaterne på, at der er et behov for at udvide Mit Overblik med flere oplysninger, hvis borgerne skal opleve et reelt overblik og få en bedre brugeroplevelse. 

I den netop indgået økonomiaftale mellem regeringen og KL er det aftalt at kommunerne inden udgangen af 2022 skal vise udvalgte informationer fra teknik og miljø-, social- og sundhedsområderne. I takt med at kommunerne viser yderligere informationer, er det forhåbningen, at evalueringerne ligeledes viser en øget tilfredshed med de data der er tilgængelige på Mit Overblik.

Læs mere om Mit Overblik her.  

 

 

×

Log ind