29. november 2021

Sådan bruger du data som ledelsesstøtte

Ved du nok om data og dataanalyse? Ønsker du at kunne forvandle data til god ledelsesinformation og beslutningsstøtte? Så tag med på KL's todages kursus "Datakonsulentens værktøjskasse", hvor analysechef Jacob Jensen fra SDU vil føre dig helt ajour med den nyeste viden og bedste praksis. Tilmelding er åben nu.

Data som uomgængelig udfordring

Data er ikke længere forbeholdt tal- og it-nørder, men kan håndteres af alle, der ønsker at bruge data til at skabe ledelsesinformation og beslutningsstøtte. Sådan lyder vurderingen fra analysechef ved SDU Jacob Jensen, og det er baggrunden for, at han er gennemgående underviser på KL's todages kursus "Datakonsulentens værktøjskasse".

"Morgendagens analytiker er ikke uddannet som analytiker. Han eller hun kan være en fagspecialist fra et hvilket som helst område, uanset om det er teknik og miljø, kultur, økonomi eller HR, for blot at nævne nogle få," siger Jacob.

Kurset i KL er derfor tænkt som en masterclass, hvor Jacob øser af sin omfattende viden og erfaring om det allervigtigste ved at håndtere data og skabe ledelsesinformation, og han gennemgår velafgrænsede temaer, holder øvelser og giver praktiske tips til det arbejde, som venter dig som deltager, når du vender hjem fra kurset og vil prøve din nye viden af i praksis.

Selv begyndte Jacob sit professionelle arbejde med data som cand.scient.pol. og har senere specialiseret sig yderligere med uddannelser på amerikanske universiteter og med en master i evaluering herhjemmefra. Jacob har dermed i mange år fulgt udviklingen  tæt, også internationalt, og er en af Danmarks førende analytikere og formidlere af sit fag

Analytikeren er kreativ

Jacobs kursus er bygget op, så deltagerne klart ser, hvordan data kan indgå som materiale i forædlede præsentationer med henblik på ledelsesinformation og beslutningsstøtte. Data er ikke bare data, og analytikere er ikke bare analytikere.

"Fremtidens analytikere er dygtige til at kommunikere. For det med kodningen klarer algoritmerne og softwaren for dem. For en analytiker er ørerne det vigtigste arbejdsredskab, for man skal kunne lytte til, hvilke udfordringer det er, som organisationen ønsker at belyse med data. Hvor ønsker organisationen at flytte sig hen?" siger Jacob.

Jacob ser det som en tydelig tendens, at analytikere fremover kommer til at arbejde mere innovativt.

"Hvis ordet "analyse" betyder "at skille ad", så betyder det, at vi skal ”skille ad” på nye måder, der giver nye indsigter. Traditionelle ledelsesdata, hvor man ser den samme opgørelse år efter år, gør en blind. Med nye analyser tilpasset de skiftende behov gør man ledelsen nysgerrig, og derfor skal man arbejde innovativt som analytiker," siger Jacob.

Data er muligheder

Jacob ser udfordringer i data, ikke fordi der er for få, men faktisk fordi der allerede er for mange data.

"Der er så mange data til rådighed i dag, og i en eller anden udstrækning kommer vi alle til at skulle forholde os til og vælge de datamængder ud, som er vigtige, så data kan spille en rolle som beslutningsgrundlag," siger Jacob.

Han ser endvidere, at der med maskinlæring, kunstig intelligens og big data sker en udvikling i, hvad data er og kan. 

"Jo mere vi får maskiner og algoritmer til at gøre analysearbejdet for os, des bedre skal vi også blive til at tænke os om i forhold til, hvad vi beder maskinerne om at gøre for os," siger Jacob.

Allerede nu er mange data ikke kun nyttige til at belyse fortiden, men kan også kaste lys over nutiden uden forsinkelse, ja, og kan med større og større sikkerhed underbygge forudsigelser om fremtiden. Det giver muligheder, men stiller også faglige krav til ordentlighed og omhyggelighed.

Gør det ordentligt

Dataanalyse og ledelsesstøtte rummer et vigtigt element af jura og etik, og det gennemgår Jacob også på kurset. Sammenhængen mellem etik og jura er særlig tydelig i spørgsmålet om datasikkerhed og persondata, og etik bør indgå som en naturlig dimension af ens professionalisme, når man som vi her i Danmark arbejder i et demokratisk samfund, der bygger på ordentlighed og transparens.  Etik er ikke blot et spørgsmål om holdninger og følelser, men kan tænkes ind i ens arbejde på en struktureret måde.

"Fordi vi er et demokrati, skal vi i vores beslutningsprocesser sørge for at være så transparente som muligt. Vi skal kunne forklare tingene. Derfor skal vi lave analyser, som er transparente, sådan at de beslutninger, der træffes på den baggrund, også bliver transparente," siger Jacob.

Ordentligheden indebærer også fairness og faglig integritet, og det gælder, uanset om man efter gennemført kursus selv udarbejder analyser eller skal stille krav til andre fagfolks analyser. Den gennemgående tilgang på kurset er, at du skal kunne bruge kurset til noget i dit daglige arbejde.

Praktisk perspektiv

Jacobs egen datafilosofi bygger på antagelsen af, at data ikke er absolutte, eviggyldige og uangribelige størrelser, men at data altid indgår i en eller flere kontekster. Data er altid skabt til at løse bestemte opgaver og med et bestemt formål. Denne pragmatiske og funktionelle tilgang gennemgår Jacob på kurset og viser helt håndgribeligt, hvordan man med enkle midler kan skabe hurtige og velafgrænsede analyser og præsentationer af data.

Praktisk info om kurset

Kurset er tilgængeligt i København.

Tilmelding er bindende og pris for deltagelse er kr. 5.975,- ekskl. moms pr. person.

Læs mere om kurset og datoer eller tilmeld dig her:

Arrangement

Kursus om Datakonsulentens værktøjskasse

 

FAKTABOKS

"Datakonsulentens værktøjskasse" henvender sig til dig, der arbejder med dataanalyser og ledelsesinformation, uanset dit fagområde.

Hvem er du?
Du har blik for det enorme potentiale, som data rummer i forhold til at skabe god ledelsesinformation og beslutningsstøtte, og du ønsker at få styr på begreber, metoder og praksisnære greb, som du kan bruge med det samme, når du vil præsentere data, så de giver værdi for din målgruppe.

Kursets indhold
Gennem fem moduler over kursets to dage får du indsigt i emner som "Decision Intelligence", analytiske og agile arbejdsgange, datavisualisering, dataetik og -jura samt udvikling af din analytiske kapacitet.

Kursets mål
Målet med kurset er at åbne dit blik for de mange veje, som du kan vælge at gå, når du stilles over for nye opgaver i din organisation. Du lærer, hvordan du professionelt kan formidle relevante perspektiver på data og derigennem forstærke din egen og dine lederes beslutningskraft.

×

Log ind