23. marts 2021

Webinar om den nye bestemmelse i arkivloven om egenacces (§ 39 b m.fl.)

KL og Rigsarkivet inviterer kommunerne til et webinar om egenacces mandag d. 3. maj kl. 09:30 - 12:00.

I januar 2021 trådte ændringsloven i arkivloven om ret til indsigt i egne oplysninger i kraft. Borgere har med ændringsloven fået en ret til indsigt i egne personoplysninger, hvor de efter de hidtidige regler skulle søge om tilladelse til arkivadgang i arkivalier.

Målgruppen for webinaret er især § 7 arkiver, der skal håndtere sager om egenacces efter arkivloven, men er åben for alle kommuner, der har en interesse i øvrigt.

På Webinaret fortæller Rigsarkivet om de praktiske erfaringer med den nye ret til indsigt i egne oplysninger på offentligt arkiv, herunder hvad der søges om, omfanget og håndteringen. Københavns Stadsarkiv fortæller om deres erfaringer med arkivlovsændringen, den øgede efterspørgsel de har oplevet, og hvordan de har grebet opgaven an.

Rigsarkivet vil ligeledes forestå for en lovteknisk gennemgang af de nye bestemmelser, og sammenhængen til offentlighedsloven. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i lovforslaget og offentlighedsloven. Der er indsat link til baggrundsmaterialet til deltagerne nedenfor.

Programmet for webinaret er som følger:

 

09:30

Velkommen og praktisk v/KL

09:35

Rigsarkivets praktiske erfaringer med den nye egenaccesbestemmelse, v/ vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen

09:55

Københavns Stadsarkivs praktiske erfaringer med den nye egenaccesbestemmelse, v/ stadsarkivar Elisabeth Bloch

10:10

Lovteknisk gennemgang af lovforslaget ved chefkonsulent Poul Olsen og chefjurist Erik Meistrup-Larsen. Der kan stilles spørgsmål via chatten.

10:30

Pause

10:40

Lovteknisk gennemgang fortsat. Pause indlægges undervejs.

12:00

Webinar slutter.

Baggrundsmateriale til den lovtekniske gennemgang (pdf)

Forslag til ændring af arkivloven

Offentlighedsloven

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes mandag d. 3. maj kl. 09:30 - 12:00, men deltagerne bedes logge på webinaret 5 min før.

Webinaret er gratis. Deltagelse kræver tilmelding. Man vil inden mødet få en mail tilsendt med et link til MS Teams.

Tilmelding via linket

https://tilmeld.kl.dk/nyarkivlov

Tilmeldingsfrist er tirsdag 27. april.

Ved spørgsmål kontakt:

  • Flemming Nielsen, fln@kl.dk - tlf.  3370 3176