08. marts 2021

Kommunal pilot: Digitalisering vil lette ansøgning om kørekort

Fire pilotkommuner har siden efteråret 2019 undersøgt, udforsket og udviklet en digital indhentning af lægeattester ved ansøgning om kørekort. Både for at effektivisere processen i kommunen og optimere brugerrejsen for borgeren. Læs med her, hvor Maria Vildenfelt Nielsen fra Frederiksberg Kommune deler sine erfaringer med og perspektiver på projektet.

Digitale lægeattester

Lang ventetid, fysisk transport af dokumenter og mange manuelle procestrin, fejl og tilbageløb. Det er nogle af de udfordringer, som borgere, kommuner og andre myndigheder oplever, når der i dag ansøges om kørekort. Ifølge Maria Vildenfelt Nielsen, der arbejder som forretningsudvikler i Frederiksberg Kommune, er erhvervelse af kørekort samtidig ét af de områder i borgerservice, der er mindst digitale.

Det er dog ikke uden grund. Ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen involverer mange forskellige aktører og administrative opgaver på tværs af både læge, kørelærer, politi, færdselsmyndigheder og Borgerservice. Mange af processerne er bundet op på fysiske blanketter, som skal udfyldes manuelt, og det kan skabe udfordringer for kommunens evne til at levere en hurtig og fejlfri sagsbehandling.

Nu har Frederiksberg, Københavns, Aarhus og Mariagerfjord Kommuner søsat et pilotprojekt, hvor man gennem digitalisering håber at kunne lette en del af sagsbehandlingen. Projektet har til formål at digitalisere indhentningen af lægeattester, som i dag foregår ved, at kørelærer eller borger afleverer en fysisk lægeattest hos Borgerservice.

Færre fejl og lettere sagsbehandling

Fra et borgerserviceperspektiv oplever vi, at digitalisering rummer et potentiale, der kan sætte os i stand til at yde den service, vi gerne vil, når en borger ansøger om kørekort
Maria Vildenfeldt Nielsen, forretningsudviklinger i Frederiksberg Kommune

I dag oplever man, at der er én eller flere fejl i op til 20 pct. af de lægeattester, kommunen modtager, som led i ansøgninger om kørekort. Oftest skyldes fejlene, at ikke alle dele af lægeattesten er tilstrækkeligt udfyldt. Det betyder, at hvad der skulle have været en simpel udveksling af information mellem borger, læge og kommune pludselig bliver et længere, tidskrævende forløb.

Fra et borgerserviceperspektiv oplever vi, at digitalisering rummer et potentiale, der kan sætte os i stand til at yde den service, vi gerne vil, når en borger ansøger om kørekort. Derfor er det helt essentielt, at vi med projektet her sætter gang i en udvikling, der har manglet i lang tid, og som fremover vil give reel værdi. Både for borgeren, der møder et mere smidigt og gennemskueligt system, men også for kommunen og øvrige myndigheder, der med digitalisering kan mindske fejl, begrænse arbejdsbyrder og lette sagsgange.” fortæller Maria Vildenfelt Nielsen.

”Vi er godt i gang, men ikke helt i mål”

I Frederiksberg Kommune har arbejdet med projektet dog også været mødt af udfordringer. Særligt vil der blive en stor opgave i at drifte to løsninger parallelt – den gamle, manuelle løsning og den nye digitale løsning. Det skyldes, at løsningen ikke kan gøres obligatorisk, når der er tale om et pilotprojekt med få kommuner. Maria Vildenfelt Nielsen håber dog, at det kan blive anderledes i fremtiden.

”Vi har fået henvendelser fra en del andre kommuner, som føler sig inspireret til at give sig i kast med at tænke nyt på området. Desuden har vi også deltaget i en fællesoffentlig dialog, hvor vi har haft mulighed for at illustrere gevinsterne ved en digital løsning for en række ministerier, herunder Digitaliseringsstyrelsen. Så forhåbentlig kan vi anvende den digitale løsning som standard på området på et tidspunkt”.

På Frederiksberg har man også gjort sig tanker om området, der rækker ud over digitalisering af lægeattesten. En fuld digitalisering, som også omfatter ansøgningsskemaer med bilag og udveksling af data til produktion af det fysiske kørekort vil være det, der for alvor kan mærkes - både for borgeren og kommunerne. Indtil det kan lade sig gøre, står en digitalisering af de oplysninger, der bruges til at producere det fysiske kørekort øverst på ønskelisten.

Så selv om en fuld digitalisering af området er det, der for alvor vil give en forbedret serviceoplevelse for borgeren, er Maria Vildenfelt Nielsen ikke i tvivl om, at de skridt, man nu tager på området, giver en reel effekt.

Analyse peger på store muligheder ved digitalisering af kørekortområdet

En analyse af kørekortområdet peger på, at der vil være store muligheder for et bedre og hurtigere ansøgningsforløb, hvis de mange manuelle sagsgange kan digitaliseres – både i kommunerne og for de andre, offentlige myndigheder, som er involveret.

Konkret foreslås en trinvis digitalisering af kørekortområdet med tre afgrænsede digitaliseringsinitiativer, som på længere sigt kan samles i én sammenhængende portalløsning. På den måde vil den samlede opgave med kørekort være samlet ét sted, med fokus på brugeroplevelsen for ansøger og med lettelse af de administrative processer.

Du kan læse mere om analysen og det fællesoffentlige arbejde for digitalisering af køreområdet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

×

Log ind