08. marts 2021

KL udbyder nu to netværk for kommunale it-projektledere

Bliv en del af kommunernes it-projektledernetværk og samarbejd med kolleger i samme funktion. Der vil være to netværk om it-projektledelse i henholdsvis København og i Kolding.

Et netværk til for den kommunale it-projektleder

Kommunernes it-projektledernetværk giver dig et rum, hvor du kan møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration til arbejdet som it-projektleder. Netværket har til formål at skabe et forum, som understøtter drøftelser af metoder og udvikling inden for it-projektledelse på et fortroligt og fagligt niveau.

Netværket faciliteres af KL’s Center for Digita­lisering og Teknologi i et stærkt samar­bejde med professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet og KIT@.

Tager udgangspunkt i jeres behov

Netværksmøderne indeholder bl.a. oplæg, diskussioner, erfa­ringsudveksling og gruppeøvelser – alt sammen med fokus på deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og at erfaringsud­veksle med kolleger fra andre kommuner.

Mødernes indhold præciseres fra gang til gang og bliver ud­arbejdet i dialog med deltagerne i netværket. Du har derfor rig mulighed for at præge møderne efter aktuelle og konkrete behov.

Netværket kan – afhængig af deltagernes ønsker – komme om­kring temaer som:

 • It-projektledelse og teamet – herunder ledelse uden perso­naleledelse og selvledende projektgrupper
 • Agile projekter og design sprint
 • Håndtering af styregruppen og styregruppemøderne
 • Implementering og forandring – hvordan leder du det
 • Håndtering af modstand – og vejen til succes med dit projekt
 • It-projektledelse og gevinstrealisering
 • Rollen som it-projektleder og udfordringer ved at være it-projektleder
 • Hvordan du kan procesforbedre og skabe et lærende team
 • Samspil med forretningen og forretningsforståelse
 • Hvordan du kan bruge it-værktøjer som MS Project og Jira?
 • Kobling til nyt fra ”Kommunernes digitaliseringsprogram 2021 – 2025”

Pris og sted

Pris for deltagelse: kr. 7.975,- ekskl. moms.

Netværksmøder – ØST

KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

 • 29. september 2021
 • 8. november 2021
 • 6. januar 2022

Netværksmøder – VEST

Scandic i Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

 • 16. september 2021
 • 11. november 2021
 • 10. januar 2022

Fælles netværkskonference

KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

 • 3. marts 2022

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om netværket eller ønsker at tilmelde dig, så kan du læse mere nedenunder:

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes it-projektledernetværk 2021

Kommunernes it-projektledernetværk har til formål at skabe et forum, som understøtter drøftelser af metoder og udvikling inden for it-projektledelse på et fortroligt og fagligt niveau.

Spørgsmål

Spørgsmål om tilmelding til netværket kan rettes til chefsekre­tær Anja Lønbo på alb@kl.dk / tlf.: 33 70 34 97. Spørgsmål til det indholdsmæssige kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poul­sen på jtp@kl.dk/mobil 21 40 40 82.