10. marts 2021

KL etablerer nyt kommunalt netværk for mobil- og bredbåndsdækning

Danmark er højt digitaliseret og mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for bosætning, vækst og udvikling samt de stigende digitale offentlige services som bl.a. telemedicin. Netværket skal være med til at understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur og der vil bl.a. blive sat fokus på behov for dækning og dækningsstrategier, udrulning af 5G, statens bredbåndspulje, sagsbehandling af ansøgninger/anmodninger om opstilling af udstyr mv. Læs mere om netværket her.

Danmark har en markedsbasseret tilgang til udrulning af elektroniske kommunikationsnet (mobil- og bredbånd, 5G mv). Det betyder, at kommunernes opgave er at understøtte den digitale udvikling i kraft af de mange afledte opgaver på området. Dette kan f.eks. være i forhold til optimering af sagsbehandling af ansøgninger om opstilling og nedgravning af udstyr, samt en mulighed for at præge udviklingen af den forsatte udbredelse med en proaktiv tilgang og dialog med telebranchen om, hvor der bør opstilles/nedgraves udstyr. Derudover er der, om end i begrænset omfang, mulighed for økonomisk at støtte udrulningen ift. erhvervsfremme, med en forventelig bredere støttemulighed på sigt. En aktiv kommunal indsats bør gælde i egen kommune, men også i fællesskab med andre kommuner, hvor gode erfaringer om tiltag med effekt kan deles og anvendes. 

Formålet med netværket

Formålet med et nyt kommunalt netværk for mobil- og bredbåndsdækning er at understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur. Netværket dækker emner som behov for dækning og dækningsstrategier, udrulning af 5G, statens bredbåndspulje, ansøgninger/anmodninger om opstilling af udstyr samt udlejning af arealer/infra­struktur mv.

Dette vil ske gennem en vidensdeling, mellem kommuner i hele landet og på tværs af fagområder internt i kommunerne, om hvilke strategier og praksisser der virker. Herudover vil netværket opdatere på den nyeste lovgivning og øvrige aktiviteter i staten samt på den nyeste viden om teknologierne. Der vil i netværket være en fælles dialog med KL, stat og telebranchen om relevante emner som f.eks. statslige bredbåndsmålsætninger, analyse af restgruppe uden dækning, dækningskrav i frekvensauktioner, bredbåndspuljer og ændrede muligheder for kommunal støtte

Målgruppe

Netværkets målgruppe er bredbåndskonsulenter, udviklingskonsulenter samt sagsbehandlere af ansøger/anmodninger om opstilling af udstyr.

Foruden kommunale deltagere er det hensigten, at Energistyrelsen, telebranchen og evt. yderligere eksterne vil komme til at deltage som gæster på udvalgte sessioner på netværksmøderne enten i form af oplæg eller dialogmøde. 

Plan for møder

Netværket kommer til at bestå af to fysiske møder (ca. 6 timer pr. gang) og tre virtuelle møder (op til 3 timer pr. gang) årligt. De fysiske møder har primært fokus på netværksdrøftelser og et sekundært fokus på informationsdeling, mens de virtuelle møder primært retter fokus på inspirationsoplæg og information. Mødernes indhold fastlægges på baggrund af netværkets ønsker samt aktuelle emner.

Mødedatoer i 2021:

Torsdag d. 29. april, kl. 09:30-12.30

Afholdes virtuelt

Torsdag d. 17. juni, kl. 10.00-15.00

Afholdes fysisk* i Københavnsområdet

Tirsdag d. 31. august, kl. 09:30-12:30

Afholdes virtuelt

Tirsdag d. 12. oktober, kl. 10.00-15.00

Afholdes fysisk* i Trekantområdet

Tirsdag d. 7. december kl. 09:30-12.30

Afholdes virtuelt

*Der tages forbehold for ændret mødeform som følge af Covid19.

I 2022 fordeles møderne jævnt over året.

Tilmelding

Du kan læse mere og tilmelde din kommune netværket her. Se også den vedhæftede folder for flere praktiske oplysninger.

 

  • PDF

    KL's Netværk for mobil- og bredbåndsdækning.pdf