30. marts 2021

Energistyrelsen er klar med vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet

Vejledningen om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet er nu offentliggjort. Vejledningen skal bl.a. gøre det nemmere for kommunerne at fastsætte lejepriser på markedsvilkår i forbindelse med udlejning af arealer til mobilmaster og mobilantenner. Som følge af ny lov er vejledningen dog kun midlertidig.

Vejledningen er tilgængelig på retsinformation her

Som følge af Ændringsloven, der blev vedtaget i Folketinget d. 23. februar 2021, er vejledningen kun gældende i en midlertidig periode, da metoden om den offentlige vurdering kun vil kunne benyttes, indtil der er fundet en alternativ løsning. Vejledningen skal derfor ses som en hjælp til offentlige myndigheder, indtil en varig løsning er på plads. Energistyrelsen er gået i dialog med relevante parter med henblik på at finde sådanne alternative løsninger

 

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Du kan også finde vejledningen på energistyrelsens hjemmeside her, hvor du også kan læse mere om mobildækning i Danmark. Du kan desuden læse Energistyrelsens artikel om den nye vejledning her.