23. marts 2021

Administrativ information: Rigspolitiets instruks til kommunerne vedr. spærring i pasbestillingssystemerne

KL videreformidler Rigspolitiets instruks vedr. spærring for udstedelse af pas til ikke-danske statsborgere. Instruksen er opdateret den 29. marts 2021.

Rigspolitiet har anmodet KL om at videreformidle denne instruks til kommunerne samt til kommunernes tre pasleverandører. Kommunerne anmodes således om at videresende instruksen til deres leverandør af løsning vedr. pasekspeditioner. KL indhenter oplysninger fra de tre pasleverandører for så vidt angår, hvornår den nævnte spærring er implementeret i overensstemmelse med instruksen.

Rigspolitiet er af en af leverandørerne blevet gjort opmærksomme på, at der i instruksen ikke er taget stilling til udstedelse af pas til personer, hvor nationaliteten står anført som ”G” og ”FR”, dvs. til Grønland og Færøerne. De har derfor opdateret instruksen med disse oplysninger samt præciseret enkelte andre ting ift. manuel oprettelse af pas i registeret.

Eventuelle spørgsmål til instruksen kan rettes til Trine Marvig Højgaard Nielsen, Rigspolitiet jf. vedhæftede instruks. 

  • PDF

    Opdateret: Rigspolitiets instruks til kommunerne pr. 29. marts 2021.pdf