27. maj 2021

Social media-ekspert: Kommunernes online borgerinddragelse kræver en ny start

De sociale medier er blevet en klods om benet, når kommuner vil inddrage deres borgere online. Det mener ekspert i sociale medier Benjamin Rud Elberth. Det repræsentative kommunale demokrati sættes ofte skakmat af et digitalt tryk fra de sociale medier. Benjamin udpeger de vigtigste elementer ved problemet og anviser en udvej, som han dog erkender heller ikke er uden udfordringer.

Algoritmernes forbandelse

Danmarks kommuner er en afgørende vigtig arena for nærdemokrati og borgerinddragelse, men udbredelsen af online, sociale medier har desværre vist sig at have en negativ påvirkning, hvis man spørger Benjamin Rud Elberth.

"Den debat, man ser på Facebook, er meget lidt løsningsorienteret. Sociale medier, især Facebook, er bygget på, at det, der vækker følelser, også genererer mest engagement. På Facebook får man opmærksomhed og indflydelse ved at råbe højt, og politikerne har fundet ud af, at de sociale medier udelukkende handler om at få vælgerne til at vælge dem igen," siger Benjamin Rud Elberth.

Benjamin er mangeårig kommunikationsrådgiver med eget bureau, hvor særligt rådgivning om politisk kommunikation står i centrum. Lige nu bidrager han blandt andet til KL's udforskning af mulighederne for online borgerinddragelse, og det er på den baggrund, at Benjamin vil være blandt debattørerne på Kommunernes Digitaliseringstræf '21 til sommer.

"Det repræsentative demokrati er en illusion nu"

Benjamin er temmelig bekymret for den demokratiske dialog.

"Det repræsentative demokrati er faktisk en illusion nu, for hver eneste dag går kommunalpolitikere på jagt efter at få bekræftet deres politiske mandat på de sociale medier gennem "likes" og delinger," siger Benjamin.

Han nævner eksempler på kommunalpolitikere, der primært bruger Facebook til stemmefiskeri og som popularitetsbarometer. "Likes" og delinger opfatter de nærmest som ligefremt proportionalt med deres politiske mandat og indflydelse. Ofte væltes disse kommunalpolitikere dog let omkuld af det, som Benjamin kalder "digitalt tryk", og dermed mister de fodfæste, både på de sociale medier og som repræsentanter for de vælgere, der har stemt på dem.

Hver by har sine trolde

Mange kommunalforvaltninger er faldet i en tilsvarende fælde og kan ikke forstå eller håndtere det digitale tryk, selvom dette tryk ikke sjældent skabes af en alliance af kommunens "trolde", altså højtråbende borgere, samt falske profiler under temmelig fantasifulde navne som "Anders And" og "Julemanden".

"Man ser dog indimellem kommuner, som har held med at ramme en guldåre, hvor de kan fremme samskabelse og brugerinddragelse," siger Benjamin.

Men ofte er oddsene for sådanne succeser ikke til stede.

"Borgerne er simpelthen verdensmestre i at gå ind og optræde i grupper, når de har en sag. Der går flokkultur i den. Kommunerne burde holde op med at jagte "likes", ja, mange kunne med fordel lukke deres Facebook-sider helt ned og give noget solid information på den kommunale hjemmeside i stedet," siger Benjamin.

Medierne følger trop

Når der er en sag under opsejling på et socialt medie, sker der endvidere ofte det, at klassiske medier fanger sagerne op og giver dem redaktionel legitimitet, alene ud fra en overfladisk betragtning om antallet af "likes" eller delinger. Benjamin ser et mediesystem, hvor medier og journalister ofte glemmer klassiske dyder som kildekritik, ordentlig research og respekt for væsentlighedskriteriet.

Der skal sættes rammer

Der er ingen tvivl om, at demokrati trives bedst, når borgerne ikke bare er modtagere, men også "medtagere" og deltagere. Men de sociale mediers indbyggede logik hæmmer faktisk dette. Ægte inddragelse og deltagelse forudsætter, at der sættes de rigtige rammer for dette.

"Kommunerne har været notorisk bange for at udelukke visse borgere, fordi man er bange for censurhistorier, og fordi man ikke kan lide at rammesætte. Men man er nødt til det. Rammesættelse har alle været for dårlige til i det politiske liv og i kommunerne, både teknisk og taktisk," siger Benjamin.

Hensynet til de 95 procent

Resultatet er, at det lille mindretal af højtråbende borgere tiltvinger sig opmærksomhed, men det presser samtidig det overvældende flertal af tænksomme, betænksomme og konstruktive borgere væk, og det er netop katastrofen.

"Jeg er egentlig rigtig ked af det på vegne af de måske 95 procent af borgerne, som har noget konstruktivt på hjerte," siger Benjamin.

Her er vi ved kernen i Benjamins filosofi for sociale medier: Omsorgen for det medinddragende, repræsentative demokrati, hvor saglighed, helhedstænkning og ordentlighed står i centrum.

Hvad gør vi nu?

Hvordan tager vi på den baggrund de næste skridt frem mod bedre online borgerinddragelse? Benjamin har et forslag, som han er fuldt bevidst om har utopiske træk, men dog ikke mere utopisk, end at man har taget tilløb til det i enkelte kommuner og såmænd også i LEGO. De skabte en platform, hvor børn kunne dele eksempler på deres egen opfindsomhed med LEGO, men kun anonymt og uden at kunne give likes. Den eneste belønning lå i at kunne bidrage til fællesskabet.

Et utopisk eksperiment

Benjamin ville allerhelst foreslå, at man indrettede digital borgerinddragelse tilsvarende, som når vælgerne træder ind i stemmeboksen ved de officielle valg til de demokratiske institutioner i Danmark, herunder ved kommunalvalg. Her sker stemmeafgivningen ved frie, lige, almindelige og hemmelige valg. Vi er da i et "like-frit" miljø, og valghandlingen sker i samme tempo for alle. Man kan ikke gennem gruppepres "like" egne eller andres synspunkter op eller ned eller endda helt ud af den demokratiske samtale - man har kun sin egen, ene stemme per borger.

"Det er en konsekvens af de sociale medier, at vi er nødt til at tænke i nye baner, og jeg vil gerne have trukket dét ud og væk, som handler om teknik og tempo, for at komme tilbage til noget konsensusagtigt i sin grundstruktur," siger Benjamin.

Hvad er digitalt tryk?

  • Når Benjamin taler om "digitalt tryk", henviser han til det, der sker i højt tempo på et socialt medie, når mængden af "likes" og delinger angående en postering pumpes op og gør den til en sag.
  • Online aktivitet i relation til en sag er som oftest ikke rammesat, d.v.s. ikke underlagt regler for relevans, saglighed og god tone, men kun underlagt det sociale medies algoritmer.
  • Derfor vinder højtråbende aktører ofte over saglige og velargumenterede aktører, som endda ofte presses helt ud eller holder sig væk fra de sociale medier.
  • Ofte forstærkes det digitale tryk, ved at klassiske medier giver en sag på de sociale medier redaktionel opmærksomhed.
  • Dermed lider både mulighederne for borgerinddragelse og endda selve det repræsentative demokrati skade.

3 bøger - 3 tilgange

Benjamin udfolder sine analyser og anbefalinger om sociale medier, politik og borgerinddragelse i tre bøger, som er udkommet i hastig rækkefølge:

  • "Digital interessevaretagelse" (2017) forklarer og perspektiverer, hvad "digitalt tryk" er.
  • "Fra modtager til medtager" (2020) sætter fokus på online borgerinddragelse.
  • "Valgkamp for politikere - sådan bliver du valgt" (2021) er en håndbog i, hvordan man bruger sociale medier som middel til at nå sine politiske må

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf 2021

Mød kommunikationsekspert Benjamin Rud Elberth, og hør ham, når han deltager i debatpanelet på Kommunernes Digitaliseringstræf den 22. juni 2021 i København. Benyt digitaliseringstræffet til at høre oplæg fra beslutningstagere i toppen af politik og den offentlige forvaltning, plej dit netværk, og hent ny inspiration fra digitaliseringseksperter: Tilmelding er åben nu.

Hvis du arbejder med digitalisering i kommunerne, vil Kommunernes Digitaliseringstræf 2021 være relevant for dig. Mange vælger også at tage af sted flere kolleger sammen for at høste fælles referencer til det videre arbejde hjemme i kommunen.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2021, og tilmeld jer her:

Arrangement

Konferencer og messer Kommunernes Digitaliseringstræf 2021

Spørgsmål og kontakt

Har du praktiske spørgsmål om for eksempel tilmelding eller betaling angående Kommunernes Digitaliseringstræf 2021, er du velkommen til at kontakte chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk i KL’s Center for Digitalisering og Teknologi.

Derudover står vicekontorchef Jan Struwe Poulsen også klar til at besvare din henvendelse på jtp@kl.dk.