17. maj 2021

Lær at bygge dine egne robotter med RPA

Nye teknologier som Robotic Process Automation og Machine Learning kan være med til at hjælpe med nogle af de udfordringer, kommunerne står overfor. Derfor sætter KL fokus på Intelligent automatisering med RPA, hvor du kan lære at forstå og mestre de nye digitale teknologier i praksis. Se videoen med en af underviserne neden for.

På kurset kan du blandt andet få forståelse for forskellen på de intelligente teknologier og relatere dem til forskellige problemstillinger i din hverdag.

Kurset består af to moduler á to dage hver: Modul 1: Proces- og dataunderstøttet forretning med AI og Modul 2: Automatisering med RPA i praksis. De to moduler kan tages uafhængigt af hinanden.

Kurset afvikles i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer og er som udgangspunkt fysisk, med forbehold for ændringer.

En af underviserne, Tim Daniel Hansen, fortæller herunder mere om kursets indhold og opbygning:

Klar til at lære mere?

Vi starter op i juni 2021. Du kan læse mere om kurset her eller tilmelde dig nedenfor:

Arrangement

Kurser Kursus om Intelligent automatisering med RPA 2021

For at ruste kommunerne til den digitale fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering med fokus på hvordan man arbejder med data og nye teknologier i praksis