11. maj 2021

KL's netværk for digitale politikker, strategi og forankring

I mange kommuner drøfter man, hvad der skal ske strategisk nu – er løsningen en ny digital strategi, et digitaliseringsprogram eller noget helt tredje? I KL’s netværk for digitale politikker, strategi og forankring stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og forankringen af dem og samtidig udnytte de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt.

Kommunerne er langt fremme i brugen af digitale løsninger og data. Og teknologi bruges stort set i alle borgernære velfærdsopgaver. At kommunerne er godt på vej med digitaliseringsopgaverne skyldes, at man igennem årene har arbejdet målrettet ud fra fælles digitaliseringsstrategier, pejlemærker eller digitaliseringspolitikker på tværs af organisationen. Sideløbende har det fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringssamarbejde bidraget med retning, løsninger og inspiration til de mange digitale muligheder.

Lige nu oplever mange kommuner, at deres digitale strategier/politikker ’udløber’, hvilket også er tilfældet for flere af strategierne i de fællesoffentlige og fælleskommunale samarbejder. I mange kommuner drøfter man, hvad der nu skal ske strategisk – er løsningen en ny strategi, et digitaliseringsprogram eller noget helt tredje? Hvordan lykkedes vi med at skabe retning og ejerskab i organisationen i den seneste strategiperiode og hvordan kan vi fremadrettet arbejde med forankringen?

I KL’s netværk for digitale politikker og strategier stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og forankringen af dem og samtidig udnytte de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt. 

Formålet med netværket 

Omdrejningspunktet for netværket er fælles drøftelser og sparring med kollegaer i andre kommuner om bl.a. overvejelser om tilgangen til fælles strategiske indsatser og prioriteringer og konkrete tværgående digitaliseringstiltag samt hvordan politikker og strategier kan forankres i organisationen.

Sideløbende vil KL sikre, at der kommer inspirationsoplæg og information om de værktøjer vi har udviklet for at understøtte digital omstilling. Endvidere sikrer vi inddragelse af vinkler og tendenser, som fylder i de andre fora og projekter, vi faciliterer eller deltager i, som fx indsigter fra KL’s tænketank, hvor fokus er på etiske drøftelser om brugen af ny teknologi samt indsigter fra analyseprojekt om involvering af det politiske niveau i overordnede og konkrete beslutninger om digitalisering.

Derudover vil KL informere om nye fælles tiltag og status på projekter i de fælleskommunale og fællesoffentlige samarbejder. Netværket henvender sig til it- og digitaliseringschefer, tværgående digitaliseringskonsulenter samt konsulenter på kommunale fagområder som arbejder med digitalisering, data og teknologi.  

Arrangement

Møder og netværk KL’s netværk for digitale politikker, strategier og forankring

I netværket stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og forankringen af dem.