04. maj 2021

Fælles fundament skal indfri potentialet ved Internet of Things

Når skraldespande selv fortæller, hvornår de skal tømmes, og når sensorer i vandløb bruges til at undgå oversvømmelser, så er det eksempler på, hvordan teknologien Internet of Things rummer et kæmpe potentiale for mange kommunale kerneopgaver. Men når sensorerne ikke snakker samme sprog og snitfladerne ikke er beskrevet, så er det svært for kommunerne at indfri det fulde potentiale. Derfor har KL igangsat en fælleskommunal indsats for Internet of Things under Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021 – 2025.

Internet of Things er endnu ikke helt moden

I KLs teknologiradar 2021 er Internet of Things for andet år i kategorien ”AFPRØV”, hvilket viser, at teknologien stadig ikke er helt klar til problemfrit at blive bragt i drift. Data fra radaren viser, at 30% af kommunerne har teknologien i drift, mens 85% vurderer, at teknologen er relevant for deres opgaver.

Internet of Things dækker i virkeligheden over et helt økosystem af teknologier, hvor mange trin og snitflader skal fungere, før man kan indfri det store potentiale, der ligger i teknologien.

Typiske trin i et IoT-setup

Den centraleudfordring er, at det på grund af manglende standardiseringer er svært at indsamle, dele og koble data fra forskellige sensorer med egne fagsystemer, andre myndigheder, virksomheder og borgere.

Fælles rammer for innovative og værdiskabede løsninger 

Formålet med indsatsen er at støtte kommunerne i at kunne skabe endnu mere værdi og velfærd ved hjælp af Internet of Things.

Det skal være lettere og mere overskueligt at indkøbe og bruge sensorer og systemer, der taler samme sprog og kan levere data og funktionalitet af høj og ensartet kvalitet.

Det udviklingsarbejde der skal laves, vil være en tilpasning af den fælleskommunale rammearkitektur, hvor KL med udgangspunkt i EU og i tæt samarbejde med kommunerne vil opstille fælles sprog, datastandarder og klassifikationer.

Ved at stå på den fælleskommunale rammearkitektur vil der blive videreudviklet på et velbeskrevet og bæredygtigt fundament, som kommunerne i samarbejde med markedet kan bruge til at skabe innovative og værdiskabende løsninger, der udnytter kommunernes eksisterende infrastruktur og data, og kan deles og genbruges på tværs af fagområder og kommunegrænser.

En balanceret og fokuseret indsats

Den foranalyse, som KLs Innovations- og teknologienhed har foretaget gennem 2020 indeholder blandt andet en kortlægning der viser, at der udover et velfungerende marked med mange løsninger findes mange aktører der gerne vil være med til at sætte en retning på arbejdet med Internet of Things og Smart City i Danmark. Det har derfor været vigtigt for KL at søge samarbejder med øvrige aktører, bygge på alle de gode erfaringer der er gjort de sidste 5 år, samt være præcis på niveauet og ambitionerne i den fælleskommunale indsats.

Med henblik på et bredt samarbejde, har KL været med i udarbejdelsen af ”Guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark” under Dansk Standard, som med afsæt i EU opstiller en række anbefalinger til, hvordan man på tværs af sektorer skal gribe arbejdet med Smart City an. Anbefalinger der blandt andet peger på, at man skal fokusere på data, bygge med snitflader og hele tiden huske på at have tilpas åbne rammer, der muliggør integration og samarbejde - fremfor at skabe siloer.

På baggrund af disse nationale anbefalinger og i arbejdet med fortsat at udvikle den fælleskommunale rammearkitektur, lægges der op til en balanceret indsats, hvor KL med afsæt i europæiske initiativer vil skabe rammer, der er tilpas åbne til at kommunerne kan gøre brug af gode løsninger fra hele verden, mens eksisterende og nye leverandører har nemt ved at forstå og komme ind på det kommunale marked.

Arrangement

Møder og netværk Netværk for Internet of Things / Gratis opstartsmøde

Følg indsatsen i KLs netværk for Internet of Things

Udviklingsarbejdet vil ske i tæt dialog med kommunerne, og ved at lære af de projekter, der har skabt værdi, og som har potentiale i forhold til skalering. Samtidigt vil udviklingsarbejdet ske i tæt dialog med markedet, hvor KL blandt andet samarbejder med Force Technology og Nordic IoT centre.

Som kommune har I mulighed for at følge arbejdet I KLs netværk for Internet of Things, hvor udviklingsarbejdet løbende vil blive drøftet og trykprøvet. Samtidigt er netværket en mulighed for generelt at få mere viden om Internet of Things, få indsigt i andre kommuners arbejde og infrastruktur, samt generelt at holde sig orienteret på, hvad der sker i markedet og på EU-niveau.

Netværket bliver facilitereret af KL og vil primært bestå af løbende erfaringsudveksling, drøftelser af fælleskommunale indsatser samt oplæg fra danske og internationale eksperter.

Gratis opstartsmøde

Hvis du er nysgerrig på indsatsen og netværket, så har du mulighed for at deltage på et gratis opstartsmøde d. 28. maj, hvor vi vil gå i dybden med indsatsen samt tage hul på det arbejde, der kommer til at ligge i netværket.