18. maj 2021

Danmarks techambassadør: Sådan skaber kommunale ledere succes med digitaliseringen

Hvilke 5 ting kan kommunale ledere høste fordele af i arbejdet med digitalisere de danske kommuner? Det drøfter Danmarks techambassadør Anne Marie Engtoft Larsen i dette interview, hvor hun trækker tydelige streger op mellem de globale tech-trends og danske kommuners digitale handlerum.

5 gode råd til kommunalt lederskab af digitalisering

Anne Marie Engtoft Larsen har nu været Danmarks techambassadør i godt syv måneder.

"Min fornemste opgave er at være Danmarks ambassadør i den globale tech-diskussion, især i forhold til tech-industrien, og at repræsentere danske værdier og interesser, særligt om de ting, der bekymrer eller begejstrer danskerne om den måde, vi tænker udvikling af digitale teknologier på," siger Anne Marie.

Hun deltager i dette interview via Zoom ved sine 3 computerskærme i boligen i Menlo Park i Silicon Valley syd for San Francisco i USA. Her er hun omgivet af netop mange af de store techfirmaer, vi kender, og som meget af Anne Maries arbejde handler om, såsom Google, Apple og Facebook, bare for at nævne nogle få.

Til sommer vil Anne Marie deltage som en af hovedtalerne på Kommunernes Digitaliseringstræf i København, og for Anne Marie er der ingen tvivl om sammenhængen mellem de store globale tech-trends og den kommunale digitalisering i Danmark. Det stiller helt indlysende de kommunale ledere over for en række opgaver og muligheder.

Vær nysgerrig på de globale trends

Nøglen til at gribe digitaliseringen ligger i, at man som kommunal leder holder sin nysgerrighed ved lige om den digitale og teknologiske udvikling. Det gælder, uanset om man er leder i forvaltningen eller er valgt som kommunalpolitiker.

"Det betyder ikke, at vi alle skal tage en ny uddannelse som softwareingeniør. Men vi skal turde sætte os ind i de nye ting og turde spørge om det, vi ikke forstår. Her må de kommunale ledere udforske, hvordan digitaliseringen påvirker netop deres ansvarsområde, og kommunalpolitikerne kan undersøge, hvordan digitaliseringen påvirker den politik, de udvikler i forhold til de borgere, som de har ansvaret for," siger Anne Marie.

Sæt mål og vær ambitiøse

Danmark anerkendes i dag som værende blandt de allerbedste i verden, når det gælder offentlig digitalisering. Ligesom på klimaområdet, hvor Danmark høster ros som foregangsland, er det Anne Maries håb, at Danmark inden for de næste 5 til 10 år kan blive anerkendt også for at være et decideret foregangsland inden for troværdige, ansvarlige digitale løsninger, både inden for det offentlige og det private.

"Det kræver, at vi er mere ambitiøse om denne dagsorden, og at vi i kommunerne sætter os mål for, hvad vi vil med digitaliseringen. Techvirksomhederne er allerede langt fremme i deres udvikling af nye services og produkter. De taler for eksempel allerede om 6G. Vi kan lade os inspirere og kigge langt frem og turde tænke på, hvordan vi på den lange bane skaber bedre, rigere, friere og mere bæredygtige og mere meningsfulde liv for vores borgere og virksomheder og vores organisationer i kommunerne," siger Anne Marie.

Hent inspiration i sammenlignelige lande

Der ligger megen god inspiration til kommunernes fortsatte digitalisering i lande, vi på forskellig måde kan sammenligne os med. Anne Marie nævner særligt Estland, Finland og Singapore.

"Estland tog digitalisering af den offentlige sektor seriøst meget tidligt, allerede fra midten af 1990'erne. Et andet land er Finland, som meget målrettet har gennemført en digitalisering af hele sit undervisningssystem, med en pædagogisk tilgang så den ikke bliver en amerikaniseret udgave, men tager udgangspunkt i finske værdier. I Singapore har man en helt anden måde at tænke velfærd på, men som stadig er interessant at lade sig inspirere af," siger Anne Marie.

Bevar den demokratiske værdiforankring

Digitalisering bør ikke ske for digitaliseringens egen skyld, understreger Anne Marie. Bare som eksempel nævner hun skolerne, som ligger i området i Silicon Valley, hvor hun bor.

"Her bor nogle af verdens rigeste mennesker, som helt sikkert har opfundet mange af de teknologier, som omgiver os derhjemme hver især lige nu. De sætter deres børn i de bedste skoler, og det er skoler uden teknologi: Uden iPhones og iPads, men med de bedste lærere og med masser af fokus på udflugter i naturen og på god pædagogik," siger Anne Marie.

På samme måde bør vi i danske kommuner ikke erstatte det, som kommunerne faktisk gør godt i form af borger- og virksomhedsnær velfærd, med gold digitalisering, men bruge digitaliseringen klogt som et tilvalg og som en overbygning, anbefaler Anne Marie.

Lær af hinanden i kommunerne

"Til de danske kommuner vil jeg sige: Lær af hinanden, lån af hinanden, og spil hinanden stærke. Og kig ud over Danmarks grænser, også fordi der kan være kommunale digitale løsninger, som ikke bare skal komme Danmark til gode, men også kommuner og regioner ude i verden," siger Anne Marie.

Techambassadør Anne Marie Engtoft Larsen opsummerer her sine fem gode råd til kommunale ledere:

  1. Vær nysgerrig om digitalisering. Du behøver ikke vide alt, men hav modet til at udfordre og spørge ind til digitale trends for at lære mere.
  2. Vær ambitiøs. Lær af de bedste, og sæt mål for digitaliseringen af jeres kommune.
  3. Hent inspiration fra hele verden. I sammenlignelige lande som eksempelvis Estland, Finland og Singapore er der masser af inspiration at hente, også til en dansk sammenhæng.
  4. Hold digitaliseringen værdimæssigt forankret, og søg ikke digitaliseringen for sin egen skyld. Digitaliseringen skal fremme vores værdifulde samfundsindretning i Danmark.
  5. Lær af hinanden i kommunerne, og del generøst indbyrdes.

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf 2021

Mød techambassadør Anne Marie Engtoft Larsen, og hør hendes keynote på Kommunernes Digitaliseringstræf den 22. juni 2021 i København. Benyt digitaliseringstræffet til at høre oplæg fra beslutningstagere i toppen af politik og den offentlige forvaltning, plej dit netværk, og hent ny inspiration fra digitaliseringseksperter: Tilmelding er åben nu.

Hvis du arbejder med digitalisering i kommunerne, vil Kommunernes Digitaliseringstræf 2021 være relevant for dig.  Mange vælger også at tage af sted flere kolleger sammen for at høste fælles referencer til det videre arbejde hjemme i kommunen.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2021, og tilmeld jer her:

Arrangement

Konferencer og messer Kommunernes Digitaliseringstræf 2021

Spørgsmål og kontakt

Har du praktiske spørgsmål om for eksempel tilmelding eller betaling angående Kommunernes Digitaliseringstræf 2021, er du velkommen til at kontakte chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk i KL’s Center for Digitalisering og Teknologi.

Derudover står vicekontorchef Jan Struwe Poulsen også klar til at besvare din henvendelse på jtp@kl.dk .

KL følger naturligvis sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer ved afviklingen af Kommunernes Digitaliseringstræf 2021