14. juni 2021

Digitaliseringsmessen 2021: Odense Kommunes showcase om den digitale by

En helt ny bydel skyder op i Odense, lige dér hvor Thomas B. Thriges Gade frem til 2014 trak et bredt bånd af tæt trafik nord-syd gennem centrum. Hvordan vil denne fornyelse virke tilbage på resten af byen? Det undersøger Odense Kommune med sensorer, data og kunstig intelligens, så det nye kvarter passes bedst muligt ind i helheden og gør Odense til en endnu bedre by at leve i. Kom og hør om Odenses showcase på Digitaliseringsmessen 2021 til september - tilmelding er åben nu.

En ny bydel skyder op

Gaden er nu ryddet, og boliger, kontorer og erhverv bygges efter en samlet plan, så livet kan leves i den del af centrum på ny.  Vi er i Odense, og stedet er Thomas B. Thriges Gade i centrum af Odense. Denne flersporede hovedfærdselsåre blev dannet i 1960'erne som et dristigt udtryk for datidens modernisme, men endte, som årene gik, som et upraktisk og uvelkomment monument over en svunden tid, uden patina, bare slidt og grå, med trafik og støj midt i eventyrets by.

I 2014 blev gaden ryddet, og nu vokser den nye bydel frem. Digitaliseringskonsulent Steffan Skoubo Elcer fra Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning følger arbejdet med en helt særlig - og digital - interesse.

"Vi bygger byen om, vi bygger letbane, og vi har boliger, erhverv og nyt supersygehus på vej, så der sker rigtig meget forandring, også i fremkommelighed og bybillede. Det er baggrunden for, at vi har behov for at lære byen at kende på en ny måde og opdage trafikmønstrene, i takt med at vi bygger om. Det kan vi gøre med dette projekt," siger Steffan.

Sensorer mærker byen

Projektet bygger på det Offentlig Privat Innovationssamarbejde ("OPI"), som kommunen har etableret med østrigske Swarm Analytics. I og omkring den nye bydel er der opsat intelligente kameraer, der ser på byen med nye øjne, så at sige. Kameraerne ser og opfanger de trafikmønstre, som byens cyklister, bilister, handlende og gående af alle slags danner i byrummet, når de bevæger sig rundt. Alle disse data sendes ind til en server hos kommunen. Her kan Steffan og hans kolleger sætte analyser i gang, som kan vise, hvordan trafikken udvikler og ændrer sig, efterhånden som Thomas B. Thrige-kvarteret vokser frem. Visualisering af dette trafikdata kan findes her.

Følger med i realtid

Som med alle it-projekter skal der både forståelse for forretningsbehovet, forvaltningsmæssig forankring, gode samarbejdspartnere og en it-platform til, for at projektet bliver en succes. Teknikken er bygget op med kameraer tilsluttet til edge-computere og tilhørende software-as-a-service, hvor data føres ind over en Internet-of-Things-platform og ender inde hos kommunen. Helt i tråd med projektets fokus på det gode byliv for levende mennesker registrerer kameraerne de mønstre, der kan analyseres ud om trafikudviklingen, men det sker, uden at personer kan identificeres eller genkendes. Alt sker i henhold til dataforordningen og med høj grad af dataetik.

Værdi for kommunen - værdi for borgerne

Med projektet opsamler kommunen en mængde data, endda i realtid, som primært skal bruges i By- og Kulturforvaltningen, men som takket være sit JSON-format kan udveksles med kommunens andre forvaltninger, hvis og når behovet skulle opstå. Flere virksomheder og byens cityforening har allerede udtrykt interesse for projektet og dets data, og kommunen er nu i gang med at afklare rammer og perspektiver for dette.

Faktaboks

Odense Kommune har indgået et Offentlig Privat Innovationssamarbejde ("OPI") med østrigske Swarm Analytics. Læs mere om projektet her: https://www.odense.dk/byens-udvikling/smart-city/living-labs/living-lab-trafik/offentlig-privat-innovationssamarbejde-med-swarm

Projektet i hovedoverskrifter:

  • 100 enheder monteres i udvalgte lyskryds.
  • 25 enheder monteres i gågade/centrum på bygninger.
  • I projektet registreres, tælles og kategoriseres et flow af køretøjer, cyklister og fodgængere.
  • Objekter kan re-identificeres, og anomalier/afvigelser kan opdages.
  • Der administreres IoT-data fra sensorer ved hjælp af software as a service og en IoT-platform.
  • Mere dynamisk trafikstyring i lyskryds.
  • Indsigt i flowmønstre for køretøjer, cykler og fodgængere.
  • Indsigt i effekterne af byens forandring, udvikling og events.
  • Projektet understøtter FN's verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund).

 

Tilmeld jer til Digitaliseringsmessen 2021

Tag med på Digitaliseringsmessen 2021, og hør Odense Kommunes konsulenter fortælle mere om deres projekt i det nye bykvarter. Messen foregår i Odense Congress Center torsdag den 30. september. Tilmeldingen er åben nu. Messen har stande fra offentlige og private udstillere, og der er oplæg, foredrag og tema-rundvisninger. Her mødes leverandører, udviklere og kommunale chefer, ledere og medarbejdere. Læs selv mere på www.digitaliseringsmessen.dk, og tilmeld jer.

×

Log ind