22. juni 2021

6 gode råd om virtual reality i folkeskolen

På Helsingør Skole har skoleleder Kari Jørgensen siden 2018 engageret lærere og elever i at anvende virtual reality-briller i undervisning og læring. Kari giver her 6 gode erfaringer videre til inspiration for andre skoler, som vil i gang med virtual reality, og fortæller, hvordan man skaber balance mellem strategi og daglig praksis. Mød projektet på Digitaliseringsmessen’21- tilmelding er åben nu.

Virtual reality udvider læringsrummet

For Kari Jørgensen ligger arbejdet med at udbrede virtual reality (VR) på Helsingør Skoles 4 matrikler helt i forlængelse af skolens pejlemærker og strategiske fokus. Kari har gennem snart 18 år været skoleleder i Helsingør Kommune, de seneste 9 1/2 år på Helsingør Skole, som er kommunens største, med 340 medarbejdere og godt og vel 1800 børn fordelt på 4 adresser i byen.

Hele vejen igennem har nysgerrighed efter at udvide det pædagogiske og læringsmæssige felt været en drivende kraft i Karis arbejde, siden 2018 netop også i arbejdet med VR-briller med eleverne i de ældste klasser.

"Vores VR-projekt bygger på, at vi er engagerede kolleger, som ser muligheder i ny teknologi. Vi ønsker at vise det bedste, som folkeskolen kan tilbyde. Lad os "tale folkeskolen op" - det er vores holdning. Og så er vi nysgerrige angående de læringsmuligheder, som ny teknologi kan give," siger Kari.

Kari forklarer, at VR-projektet er forankret i skolens 5 pejlemærker, og det er netop derfor, at projektet har fundet en god balance mellem strategisk ophæng og daglig praksis.

FAKTABOKS - Helsingør Skoles 5 pejlemærker

Helsingør Skole ønsker at være:

 • En ordentlig skole
 • En kommunikerende skole
 • En faglig ambitiøs skole
 • En udadvendt og international skole
 • En eksperimenterende skole.

Et personligt engagement

Projektet begyndte helt tilbage ved årsskiftet 2017-18, da Kari som medlem af en VL-gruppe var på virksomhedsbesøg hos Khora ApS, som leverer VR-løsninger til både det offentlige og til private virksomheder.

"Direktør Simon Lajboschitz fra Khora fortalte om mulighederne i VR, og jeg fornemmede med det samme, at det her også kunne bruges i skolesammenhæng. Tænk, hvis man som elev virtuelt kunne rejse ned på bunden af en vulkan eller få samfundsfag præsenteret på en ny måde," siger Kari.

Resten er historie, som man siger, og på trods af et langt år med Corona har Kari og hendes kolleger holdt projektet i live. Det er godt forankret i Helsingør Skoles PLC (Pædagogisk Læringscenter), og under Corona-tiden er VR-brillerne såmænd blevet lånt med hjem af elever, på samme vis som de kan låne bøger med hjem.

For de teknisk interesserede kan det nævnes, at Helsingør Skole har valgt en VR-brille med indbygget "computer" og skærm, som man via et kabel kan uploade nye film til, og hvor det altså ikke er elevernes egne mobiltelefoner, man monterer i VR-brillen. Det har mange tekniske og brugermæssige fordele.

Teknologiforståelse og historieforståelse

VR-projektet i Helsingør ligger helt i tråd med det igangværende forsøg med teknologiforståelse, som Undervisningsministeriet satte i gang i 2019. Specifikt med VR-brillerne er udfordringen ikke brillerne i sig selv, fortæller Kari, for her har man fundet en driftsikker og økonomisk håndterbar løsning. Det er mere spørgsmålet om, hvordan man bruger VR-brillerne, og at der stadig ikke er voldsomt mange egnede VR-film og -programmer til læringsbrug.

På det seneste er Helsingør Skole derfor gået i samarbejde med Museerne Helsingør om at udvikle en VR-film om Helsingørs historie, hvor man tager udgangspunkt i en række udvalgte bygninger og lokaliteter rundt om i byen. På den måde kan VR-brillerne anvendes i historieundervisningen, også for de mellemste klasser.

Mulighederne viser sig undervejs

Virtual reality kan meget mere, end Kari og hendes kolleger kunne ane fra projektets start. For en gruppe af skolens elever er det ikke nemt at gå i skole. Der kan være skoleangst og andre forhindringer at kæmpe med. Her har VR-projektet sat et knopskud, hvor de berørte elever i trygge virtuelle rammer kan træne sig op til at håndtere deres udfordringer.

"Vi har brugt en af 7.-klasserne fra Skolen i Bymidten som statister i to VR-film, hvor en skuespiller så tager rollen som lærer, og sammen gennemspiller de i to film henholdsvis en god og en dårlig skoledag. Det er en "filmisk træningsbane", kan man sige, for skoleelever, der lider af skoleangst eller har svært ved at komme tilbage i skole," siger Kari.

Inklusionsvejledere og LKT-medarbejdere (Læring Kontakt og Trivsel) rundt om på skolerne bliver så uddannet i dette VR-tiltag, og tiltaget bliver også forankret her. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er inddraget som rådgivere på projektet.

"Det handler hele tiden om, at vi i Helsingør Skole ønsker at være innovative, opsøgende, interprenante, samarbejdende, netværkende og på udkig efter nye og bedre måder at gøre tingene på, også gerne som supplement til det, vi gør i dag," siger Kari.

FAKTABOKS

FAKTABOKS

Skoleleder Kari Jørgensen fremhæver 6 elementer til inspiration for andre kommuner, der vil inddrage VR i undervisningen:

 1. Køb grejet: Selv efter målestokken for folkeskolebudgetter er VR-udstyr i form af selve brillerne ikke frygtelig dyrt. Men sæt penge af til at lære at bruge udstyret og at fylde interessante VR-film og andet læringsindhold i dem.
 2. Skab forandring i fællesskab: Sæt jeres hold af teknologiinteresserede og læringsbegejstrede medarbejdere til at drive forandringen. Ud fra denne kerne vil engagementet og forandringen ske.
 3. Styr strategisk: Lad VR-projektet ske med basis i jeres pædagogiske principper, i jeres strategiske mål og værdimæssige pejlemærker. Så bliver projektet en organisk del af jeres pædagogiske virke.
 4. Find balancen: Lederen sætter forandringen i gang og holder momentum, men uden lokal sparring og udvikling med medarbejderne kommer projektet aldrig op i fart.
 5. Sæt ind med temposkift: "Lyt" jævnligt til projektet blandt lærere og elever, og vurdér, om der skal sættes ind med et skifte op eller ned i tempo, afhængigt af hvad behov og opnåede resultater viser undervejs.
 6. Giv tid: Forcér ikke projektet, men giv det tid, så I sår projektets frø de rigtige steder og får det til at slå rødder og vokse. Sørg også for at holde samtalen om projektet levende og frisk, så projektet hele tiden opleves som nyt og interessant.

Meld jer til Digitaliseringsmessen nu

Mød Helsingør Skole på Digitaliseringsmessen i Odense den 30. september 2021, og hør mere om, hvordan de bruger virtual reality i undervisningen.

Læs mere og køb billet nu på www.digitaliseringsmessen.dk. Mød et væld af leverandører, vedligehold jeres faglige netværk, og søg ny inspiration ved udstillere, til oplæg og foredrag. På messen mødes eksperter og nybegyndere, ledere og konsulenter, og henter inspiration og viden til det kommunale digitaliseringsarbejde i hele landet. Læs mere på www.digitaliseringsmessen.dk, og tilmeld jer.

×

Log ind