08. juli 2021

Persondata kan overføres til Storbritannien uden særlige foranstaltninger

Storbritannien, inkl. Nordirland, er godkendt som "sikkert tredjeland" af EU-Kommissionen. Det gør dataoverførsler til landet lettere for kommunerne trods Brexit.

Storbritannien betragtes som sikkert tredjeland pr. 1. juli 2021

EU-Kommissionen har truffet en såkaldt "tilstrækkelighedsafgørelse" om Storbritannien. Tilstrækkelighedsafgørelser er nærmere beskrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 45. Afgørelsen betyder, at Storbritannien, herunder Nordirland, pr. 1. juli 2021 er at betragte som et sikkert tredjeland.

Ikke behov for standardkontrakter og tredjelandsvurdering

Afgørelsen betyder, at kommunerne ikke skal indgå særskilte aftaler med deres leverandører med brug af Kommissionens standardkontrakter for at kunne overføre data til Storbritannien. Kommunerne skal heller ikke foretage den vurdering af Storbritanniens databeskyttelsesniveau, som anbefalingerne fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd om supplerende foranstaltninger kræver.

Storbritannien er sikkert tredjeland frem til 27. juni 2025

Storbritannien er sikkert tredjeland i fire år. Det følger af EU-Kommissionens afgørelse. Herefter skal EU-Kommissionen på ny tage stilling til databeskyttelsesniveauet i landet.

 

Konsekvenser af Storbritanniens brexit

Storbritannien udtrådte af EU pr. 1. januar 2021. Det betyder, at Storbritannien skal betragtes som et såkaldt "tredjeland" i forhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen. Ifølge reglerne kan kommunerne ikke overføre persondata til et usikkert tredjeland uden at sikre sig, at der foreligger et såkaldt "overførselsgrundlag". Alle tredjelande, der ikke er særskilt godkendt af EU-Kommissionen som "sikre", betragtes som "usikre".

Det fremgik af den særlige udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU, at overførsler fra EU/EØS til Storbritannien kunne fortsætte uændret i op til 6 måneder. Dvs. uden behov for at etablere et overførselsgrundlag - for kommunerne typisk ved at indgå standardkontrakter med deres leverandører. Pr. 1. juli 2021 udløb denne aftale. Aftalen erstattes nu i stedet af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse om, at Storbritannien er et sikkert tredjeland. Der kan derfor fortsat overføres persondata til Storbritannien uden et overførselsgrundlag.

 

 

 

 

×

Log ind