20. januar 2021

Bliv en del af KL's Journaliseringsnetværk 2021

Journaliseringsnetværket 2020 havde et ret inspirerende, lærerigt og produktivt år, på trods af at de fleste møder var virtuelle. Et af højdepunkterne var vores virtuelle arbejdsmøder, hvor vi sammen skrev praksisnære dokumenter, fx en tjekliste til arkivering og sletning.

Klar med ny runde

Til februar starter 3. runde af KL’s Journaliseringsnetværk. Så hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller hvis du har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af tværgående processer som fx sagsdannelse, journalisering, arkivering og GDPR – så giver KL’s journaliseringsnetværk dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

På netværksmøderne får du ny og praktisk viden om journalisering, ESDH og brug af KLE. Du får også inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven; erfaringer og inspiration, som du kan bruge i din egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme.

Mødeform

Netværket vil som udgangspunkt være virtuelt, dog med mulighed for et eller flere fysiske møder i slutningen af året, afhængigt af sundhedsmyndighedernes anbefalinger til den tid.

Vi holder to slags netværksmøder: Dels kvartalsvise formiddagsmøder med oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops, og dels kortere netværksmøder med fokus på et enkelt emne pr. møde. De kortere møder vil have karakter af arbejdsmøder, med KL-faciliteret udarbejdelse af konkrete dokumenter, som man kan arbejde videre med hjemme i kommunen. Begge mødeformer vil tage afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Indholdet på møderne vil blive aftalt fra gang til gang i samspil med deltagerne.

Netværksledere

Netværksmøderne bliver ledet og faciliteret af tre KL’ere:

Joachim Eriksson er informationsarkitekt i KL. Han en del af KLE-redaktionen i KL og holder derudover kurser i KLE og journalisering i kommunerne. 

Dan Bjørneboe er jurist med speciale i It-jura og nøgleperson for databeskyttelse i KL. Han har desuden haft ledende stillinger i flere kommuner.

Jakob Eiby er It-arkitekt i KL, hvor han blandt andet arbejder med den fælleskommunale rammearkitektur. Han er tidligere it-arkivar i Rigsarkivet og har et indgående kendskab til arkiveringsopgaven.

Vi glæder os til at komme i gang igen. Du kan tilmelde dig her:

Journaliseringsnetværk 2021