28. januar 2021

Bedre velfærd og styring med data

Med afsæt i en netop færdiggjort foranalyse ønsker KL nu sammen med kommunerne at tage fat på at udvikle den fælles kommunale datadagsorden med en mere ensartet tilgang på tværs af kommunernes fagområder.

Målet med en foranalyse om en tværgående datastrategi var at identificere de tværgående forretningsmæssige behov i arbejdet med data på de forskellige kommunale fagområder. Derudover har foranalysen afdækket, hvordan en datastrategi kan bidrage med strategiske mål og retning for kommunernes fremtidige arbejde med data.

KL samlede i foranalysen blandt andet input fra kommunerne til et udfordringsbillede, som blev kategoriseret i 10 overordnede data-temaer:

 1. Datadrevet forretningsunderstøttelse
 2. Borgerens data
 3. Effektiv deling- og anvendelse af data
 4. Datastandardisering
 5. Datakvalitet
 6. Datakompetencer
 7. Datasikkerhed og dataetik
 8. "Nye" datateknologier
 9. Leverandørmarked
 10. Fælles styring af arbejdet med data

Optakt til det videre arbejde

Anbefalingerne i foranalysen danner nu grundlag for et solidt prioriteringsgrundlag i KL’s videre strategiske indsatser i det fælleskommunale digitaliseringsprogram 2021-2025.

Med afsæt i foranalysen skal der i KL nu udarbejdes en datastrategi, som skal gøre kommunerne i stand til at arbejde mere tværgående og strategisk med at udvikle og formulere fælleskommunale krav på datadagsordenen i tæt samarbejde med KOMBIT.

Bevidst arbejde med data er ikke en ny dagsorden og kommunerne står bestemt ikke på bar bund i forhold til fælles principper, redskaber og metoder for en mere fælles tilgang til arbejdet med data. Arbejdet tager afsæt i det fælles digitale fundament, fx de fællesoffentlige arkitekturprincipper, som kommunerne har præget og bidraget til gennem KL og KOMBIT. Ved at anvende og udbygge de allerede tilvejebragte fælles rammer og governance sikrer vi, at vi fortsat holder kursen rettet mod en sammenhængende og effektiv digitalisering i den offentlige sektor.

 • PDF

  Foranalyse om en tværgående datastrategi

Læs mere om optakt til datastrategi i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Link til Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025

×

Log ind