19. februar 2021

KL påpeger behovet for, at staten tager ansvar ved dataoverførsler ud af EU

KL påpeger i nyt Digital Post-høringssvar behovet for, at staten tager ansvar ved dataoverførsler ud af EU. Læs her KL´s høringssvar til udkast til nye bekendtgørelser om ansvar for data i Digital Post.

Databehandling af digital post 

KL har den 5. februar 2021 afgivet høringssvar til nye bekendtgørelser om databehandling af digital post for offentlige afsendere og juridiske enheder. Den ene bekendtgørelse regulerer Digitaliseringsstyrelsens og kommunernes respektive ansvar og roller i forhold til Næste generation Digital Post.

KL påpeger i høringssvaret særligt tre ting:

  • Det er positivt, at kommunernes opgave med at indgå databehandleraftaler med staten i forhold til Næste generation Digital Post afløftes via bekendtgørelser. Det giver en administrativ lettelse for kommunerne.
  • Det er en stor hjælp, at bekendtgørelserne er udformet med udgangspunkt i Datatilsynets skabelon for databehandleraftaler. Det medvirker til genkendelighed og lettere anvendelse af reglerne.
  • Det bør ikke være kommunerne, der har ansvaret for at sikre gyldige overførselsgrundlag, såfremt data i Digital Post-løsningen placeres i tredjelande uden for EU, fx via cloud-løsninger. Det er en opgave, kommunerne ikke har kompetencerne til.

Herudover har KL en række tekniske bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

Læs hele høringssvaret her. 

  • PDF

    KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelser om Digitaliseringsstyrelsens databehandling i Dig. Post.pdf

Læs mere om kravene til og udfordringerne ved tredjelandsoverførsler her.

×

Log ind