22. februar 2021

KL etablerer nyt kommunalt netværk for digitale politikker og strategier

I mange kommuner drøfter man, hvad der skal ske strategisk nu – er løsningen en ny digital strategi, et digitaliseringsprogram eller noget helt tredje? I KL’s Netværk for digitale politikker og strategier stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og samtidig udnytte de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt. Læs mere om netværket her.

Kommunerne er langt fremme i brugen af digitale løsninger og data. Og teknologi bruges stort set i alle borgernære velfærdsopgaver. At kommunerne er godt på vej med digitaliseringsopgaverne skyldes, at man igennem årene har arbejdet målrettet ud fra fælles digitaliseringsstrategier, pejlemærker eller digitaliseringspolitikker på tværs af organisationen. Sideløbende har det fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringssamarbejde bidraget med retning, løsninger og inspiration til de mange digitale muligheder.

Lige nu oplever mange kommuner, at deres digitale strategier/politikker ’udløber’, og det er samtidig også tilfældet for flere af strategierne i de fællesoffentlige og fælleskommunale samarbejder.

I KL’s netværk for digitale politikker og strategier stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og samtidig udnytte de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt.

Formålet med netværket 

Omdrejningspunktet for netværket er fælles drøftelser og sparring med kollegaer i andre kommuner om bl.a overvejelser om tilgangen til fælles indsatser og prioriteringer samt konkrete tværgående digitaliseringstiltag. KL vil ligeledes bidrage til at informere og nuancere diskussionerne ved at facilitere inspirationsoplæg og komme med indspark om de vinklinger og tendenser, der fylder i de andre fora, KL faciliterer eller deltager i som fx etiske drøftelser om brugen af ny teknologi og de mange digitaliseringsindsatser inden for klimaområdet. Derudover vil KL løbende informere om nye fælles tiltag og status på projekter i de fælleskommunale og fællesoffentlige samarbejder.

Netværket er særligt relevant for it-og digitaliseringschefer, tværgående digitaliseringskonsulenter samt konsulenter på kommunale fagområder, som arbejder med digitalisering, data og teknologi.

Her kan du læse mere om, hvor og hvornår netværksmøderne i 2021 bliver afholdt, og tilmelde dig netværket.