13. december 2021

Kommunernes arbejdsgangs­uddannelse

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse er målrettet interne konsulenter, der arbejder med at gennemføre analyser og optimering af arbejdsgange og forretningsprocesser, fx i forbindelse med robotics, digitalisering og kvalitetsudvikling.

Skab resultater med arbejdsgangsanalyse - 4 dage der bringer dig helt i mål

Kurset er en god blanding af teori og praksis såvel på kurset som i din kommune. Kurset består af 2 moduler af 2 dage hver. På kursusdagene bliver du undervist teoretisk og i praktisk brug af KLAR-metodens værktøjskasse. Imellem undervisningsdagene skal du øve dig i den virkelige verden - i din egen kommune.

Kurset henvender sig til projektledere, konsulenter eller andre nøglemedarbejdere i kommunerne, som har fået til opgave at facilitere og drive et større eller mindre procesoptimerings projekt. Projektets baggrund kan være struktur- og organisationsændringer, implementering af it, robotics eller lignende.

Formål:

Processer og arbejdsgange ligger til grund for det daglige arbejde i kommunen. Forandringer i Kommunen - organisationsændringer, implementering af it-systemer, krav til robotter, krav til måder at arbejde på udløser behov for analyse og redesign af arbejdsgangene.

KLAR-metoden (Kommunernes Lean og Arbejdsgange) er en metode udviklet i KL, som kan rumme store som små projekter.

Metoden understøtter en kultur med øje for løbende forbedringer. En metode med fokus på inddragelse og involvering af de virkelige eksperter – fageksperterne. Fageksperterne er dem, som udfører arbejdsgangene i dagligdagen.

Resultat:

Du bliver trænet i til at anvende KLAR-metodens værktøjer. Med dem kan du forberede og gennemføre de to typer workshops analyse og redesign, som er centrale i et procesoptimeringsforløb.

Da forandringer ofte er en udfordring for dem, som bliver ramt af den, er det vigtigt at have viden om, hvordan du kan give en gruppe medarbejdere mod og lyst til nye tiltag. Det vil du blive rustet til gennem dette kursusforløb.

KLAR-kurset indeholder en introduktion til BPMN, som er et internationalt sprog til dokumentation af arbejdsgange. BPMN er sproget, som benyttes i: www.arbejdsgangsbanken.dk og www.KLF-online.dk

Målgruppe:

Kurset henvender sig til projektledere, konsulenter eller andre nøglemedarbejdere i kommunen, som har fået opgaven at facilitere og drive et større eller mindre procesoptimerings projekt.

Projektet baggrund kan være struktur- og organisationsændringer, implementering af it, robotics eller lignende.

Indhold:

Kurset er en god blanding af teori og praksis såvel på kurset som i din kommune.

Kurset består af tre moduler på 2 + 2 dage. På kursusdagene bliver du undervist teoretisk og i praktisk brug af KLAR-metodens værktøjskasse. Imellem undervisningsdagene skal du øve dig i den virkelige verden - i din egen kommune.

Du skal inden kurset have en aftale om en træningsarbejdsgang i din kommune.

Tid og sted:

Kurset består af 2 moduler a 2 dage og finder sted i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Modul 1: Den 24. og 25. maj 2022. Modul 2: Den 20. og 21. juni 2022.

Arrangement

Kurser Kommunernes arbejdsgangsuddannelse 2022

×

Log ind