15. december 2021

Bliv en del af KL's Journaliseringsnetværk 2022

Journaliseringsnetværket 2021 var rent virtuelt hele året igennem, men det kunne ikke mærkes på hverken deltagelsen eller outputtet. På de i alt 22 møder var der et højt niveau af videndeling og sparring, hvor med-lemmerne ikke bare fortalte om egne projekter og produkter og fik kvalificerede input, men også gik sammen om at lave en vejledning til god journaliseringspraksis. Netværket diskuterede også relevante problemstillinger, lige fra arkivering til afgørelser fra Datatilsynet.

Klar med ny runde

Til februar starter 4. runde af KL’s Journaliseringsnetværk. Så hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller hvis du har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af tværgående processer som fx sagsdannelse, journalisering, arkivering og GDPR – så giver KL’s journaliseringsnetværk dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

På netværksmøderne får du ny og praktisk viden om journalisering, ESDH og brug af KLE. Du får også inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven; erfaringer og inspiration, som du kan bruge i din egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme.

 

Mødeform

Der vil være to slags netværksmøder: Dels heldagsmøder med oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops, og dels kortere netværksmøder med fokus på et enkelt emne pr. møde.

Heldagsmøderne vil som udgangspunkt være fysiske, hvor hele netværket mødes samlet i sommerhalvåret. Afhængigt af sundhedsmyndighedernes anbefalinger til den tid, kan heldagsmøderne dog omdannes til virtuelle møder med lidt forkortet varighed.

De kortere møder vil have karakter af arbejdsmøder, med KL-faciliteret udarbejdelse af konkrete dokumenter, som man kan arbejde videre med hjemme i kommunen. På tidligere års netværk er bl.a. udarbejdet inspirationskatalog til god journaliseringspraksis og operationelle retningslinjer for arkiveringsopgaven.

Begge mødeformer vil tage afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Indholdet på møderne vil blive aftalt fra gang til gang i samspil med deltagerne.

 

Netværksledere

Netværksmøderne bliver ledet og faciliteret af tre KL’ere:

Joachim Eriksson er informationsarkitekt i KL. Han en del af KLE-redaktionen i KL og holder derudover kurser i KLE og journalisering i kommunerne.

Dan Bjørneboe er jurist med speciale i it-jura og nøgleperson for databeskyttelse i KL. Han har desuden haft ledende stillinger i flere kommuner.

Jakob Eiby er it-arkitekt i KL, hvor han blandt andet arbejder med den fælleskommunale rammearkitektur. Han er tidligere it-arkivar i Rigsarkivet og har et indgående kendskab til arkiveringsopgaven.

 

Vi glæder os til at komme i gang igen.

×

Log ind