03. august 2021

KL-direktør: Ekstra fokus på borgerne i digitaliseringens næste faser

Danmark står i en helt særlig position for at skabe fremtidens digitalisering af kommunerne, siger Christian Harsløf, direktør i KL. Christian nævner fire udvalgte teknologiområder, han særligt holder øje med i den forbindelse, og fortæller om, hvordan Kommunernes Digitaliseringsprogram sætter et mere borgernært fokus for de kommende års digitalisering. Christian Harsløf åbner Digitaliseringsmessen '21 i Odense den 30. september – tilmeldingen er åben.

Digitaliseringsprogram som bagtæppe

Når KL-direktør Christian Harsløf åbner Digitaliseringsmessen '21 i Odense den 30. september, vil han blandt andet gøre det på baggrund af Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025, som blev fremlagt af KL i januar 2021. Allerede nu, efter fem måneder, er en række resultater ved at materialisere sig, siger Christian.

"Vi er i gang med at beskrive et digitalt jobunivers, som vil tilbyde en langt mere digitaliseret beskæftigelsesindsats, især for de arbejdsmarkedsparate borgere," siger Christian.

I arbejdet med jobuniverset ligger der både et spor for, hvad der kan lade sig gøre inden for de eksisterende lovgivningsrammer, og hvordan man med regelforenklinger kunne komme endnu længere.

Mere fleksibilitet

Corona-tiden har vist, at kommunerne kan anvende de digitale muligheder til mere fleksibilitet og samarbejde med de ledige.

"Virtuelle samtaler over online video er bare et eksempel - og det viser, at vi godt kan rykke lidt på vanerne og vise mere tillid til borgerne," siger Christian.

Også samarbejdet hen over kommunegrænser kan styrkes og give mere fleksibilitet. Digitale løsninger kan på sigt matche ledige borgere med ledige jobs på en smartere måde.

FAKTABOKS: Digitaliseringsprogrammets 6 delprogrammer

Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 består af 6 delprogrammer, som hver har en styregruppe med deltagelse af kommuner og fagfolk fra KL.

De 6 delprogrammer er:

  1. Borger, teknologi og lokaldemokrati
  2. Digital transformation og styrket udbredelse af modne teknologier
  3. Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser
  4. Klima og ressourcer
  5. Bedre velfærd og styring med data
  6. Kommunernes digitale fundamenter

Data som gennemgående element

Data er det gennemgående tema i alle digitaliseringsprogrammets 6 delprogrammer, og det giver muligheder og udfordringer.

"Hvordan får vi bedre styr på data og anvendt dem bedre, så vi høster fordelene af de store mængder data, som findes i det danske samfund, og det på en måde, så vi ikke kompromitterer borgernes tillid og sikkerhed? Det er nogle af de spørgsmål, vi arbejder ud fra," siger Christian.

Mere borgerrettet - mere medarbejderrettet

Temaerne i Digitaliseringsprogrammet afspejler, at fokus i høj grad er på anvendelse og på brugerfordele og ikke som i de første digitaliseringsbølger primært på teknologierne i sig selv.

I programmet har styregrupperne således allerede sat analyser igang om, hvordan digitalt udfordrede borgere kan inddrages bedre i digitaliseringen. Ingen bør efterlades digitalt til sig selv, og det maner til selverkendelse.

"Har vi arbejdet for lidt med brugervenlighed eksempelvis, og digitaliserer vi i det hele taget for gammeldags?" siger Christian. 

De offentlige løsninger er måske gode til folk i 40'erne og 50'erne, men hvad med de unge borgere og med hele den digitale ungeindsats, herunder også at inddrage digitaliseringen på eksempelvis undervisningsområdet?

Christian så gerne, at offentlige løsninger i det hele taget blev mere moderne, sådan som vi kender det fra de bedste private aktører som eksempelvis streamingtjenester og webshops. Det er der et helt delprogram om implementering af teknologi, som tager sig af.

Tilsvarende bør kommunernes egne ansatte også opleve, at de arbejder i moderne og brugervenlige systemer og løsninger. Det vil der komme øget fokus på, herunder også gennem standardisering af registreringer, eksempelvis på hjælpemiddelområdet.

Sikkerhed, dannelse og demokrati

Har man sagt "data", kommer man ikke uden om sikkerhed. Datasikkerhed har med jura og teknologi at gøre, men også med selve borgernes relation til det offentlige. Hvordan kan de offentlige medarbejdere uddannes til at håndtere borgernes data på en sikker og hensigtsmæssig måde? Spørgsmålet om data rækker dermed helt ned til grunden for vores samfund og demokratiske indretning og afspejler spørgsmål om myndighed, medborgerskab og digital dannelse.

"Her kommer de sociale mediers og algoritmernes rolle også på dagsordenen. Hvilke informationer får vi adgang til i hvilke sammenhænge på Twitter, Facebook eller TikTok, eller hvad vi nu bruger?" siger Christian.  

Teknologiforståelse og teknologiradar

Man kommer naturligvis ikke uden om, at digitalisering har et teknisk fundament, som skal håndteres. Vi skal forstå de forskellige teknologier, efterhånden som de vokser frem - i stor hast og mængde. Det gør digitalisering svær at arbejde med for de fleste, som jo ikke kan trække på en teknisk uddannelse og baggrund. Her er Kommunernes Teknologiradar et vigtigt værktøj for kommunerne, for teknologiradaren præsenterer de forskellige teknologier, deres modenhed og kommunale udbredelse.

4 teknologier at holde øje med

Hvilke teknologier holder Christian Harsløf så selv særligt øje med på radaren? Christian sætter ord på særligt disse fire teknologiområder:

  1. Kunstig intelligens: "Vi bakser stadig med at få greb om kunstig intelligens. Hvad kan det, og hvordan vil vi bruge det? Jeg tror, vi er nødt til at skabe os flere erfaringer med det i den kommende tid," siger Christian.

  2. Data i den grønne omstilling: "Vi har utroligt mange gode miljødata i Danmark, som får stor betydning i arbejdet med miljø og klima," siger Christian.

  3. Videoløsninger på velfærdsområderne: "Skærm- og videoløsninger, blandt andet i form af såkaldt telemedicin, vil finde et højere leje end det, vi kender i dag," siger Christian.

  4. Sensorteknologier og Internet of Things ("IoT"): "Der er lovende cases og erfaringer, som vil få betydning både på klima- og velfærdsområderne," siger Christian.

Danmark på forkanten

Danmark er kendt for at være verdensførende i offentlig digitalisering, og hvad bringer det så af muligheder og udfordringer for digitaliseringen fremover? Består en del af udfordringen i, at vi faktisk står helt fremme ved forkanten af digitaliseringen og derfor selv skal træde nye skridt på vejen frem? Christian ser det egentlig "omvendt" - Danmark er ganske vist rigtig godt på vej, men vi er underlagt de samme trends og udviklingsperspektiver som alle andre.

"Vi står som lande forskellige steder i digitaliseringen. For Danmarks vedkommende har digitaliseringstrappen mange trin opad endnu. Digitaliseringen er svær - fordi den simpelthen er svær," siger Christian.

Danmark har både fordel og ulempe af at have digitaliseret i årtier. Vi er gode til digitalisering i de faglige "søjler"; udfordringen er at få systemer og data til at arbejde og flyde bedre på kryds og tværs.

inspiration på Digitaliseringsmesse '21

Lige nu erfarer Christian, at der i det kommunale Danmark virkelig er en erkendelse i gang, der hedder, at vi for alvor skal tage et nyt greb om den digitale omstilling. Derfor ser han Digitaliseringsmessen '21 som et vigtigt forum for ny inspiration og viden.

"Digitaliseringen kan hurtigt blive meget uoverskuelig. Her er messen god til at få nogle bud på, hvor man kan tage fat. Derfor glæder jeg mig til at deltage på Digitaliseringsmesse '21, og jeg anbefaler alle at deltage," siger Christian.

Meld jer til Digitaliseringsmessen nu

Digitaliseringsmessen’21 afholdes i Odense den 30. september 2021. Læs mere og tilmeld jer nu på www.digitaliseringsmessen.dk.

Mød et væld af leverandører, vedligehold jeres faglige netværk, og søg ny inspiration hos messens udstillere og til spændende oplæg. På messen mødes eksperter og nybegyndere, ledere og konsulenter, og henter inspiration og viden til det kommunale digitaliseringsarbejde i hele landet. Læs mere på www.digitaliseringsmessen.dk, og tilmeld jer.

×

Log ind