03. maj 2021

Nyt netværk for Borgerservicechefer

KL inviterer ledere af borgerservice til at indgå i et nyt chefnetværk på Bor-gerserviceområdet.

Borgerserviceområdet under forandring

Borgerservice har længe været under forandring og spiller en stor rolle i forhold til at hjælpe borgere, bl.a. med digitale udfordringer, men også med meget andet. I takt med at flere opgaver digitaliseres, kan de ikke-digitale borgere stå endnu mere sårbare. De digitale derimod kan have andre udfordring bl.a. ift. misbrug og identitetstyveri. Borgerne står måske med behov for en anden hjælp fra jer i fremtiden – måske allerede nu?

Forandringerne og udviklingen af Borgerservice har mange ansigter. På tværs af kommunerne er der truffet forskellige valg om bl.a. sammenlægning eller ej med bibliotek – eller andre dele af kommunens forvaltning. Der er indført digital tidsbestilling, arbejdes med fokus på borgermødet i mange afskygninger og er lokale fokusområder og indsatser. Samtidigt ser vi ind i en række store fællesoffentlige projekter (bl.a. MitId) og centrale ønsker til kommunernes nøde med borgeren, som vil præge de kommende år.

Borgerserviceområdet er centralt i kommunens møde med borgerne og er på mange områder den offentlige sektors ansigt udadtil. Andre døre og kanaler er med tiden blevet lukket. Meget kan klares af borgeren selv digitalt. Men dem der dukker op i Borgerservice kan have store forventninger - og udfordringer. Hvordan balancerer myndigheds- og informationsopgaven? og hvordan ser den helhedsorienterede service ud i et samfund i kraftig udvikling? Og ikke mindst, hvad er det for en ledelsesopgave man står med, som leder af Borgerservice?

Der kan være behov for en tæt dialog både om de digitale muligheder, samt de vanskelige processer i at foretage afvejninger og tilpasninger - også i et ressourcemæssigt perspektiv. Jeres rolle som leder af en driftsorganisation, i stadig udvikling, er helt central.

Et nyt Borgerservicenetværk

I KL vil vi gerne skabe et inspirerende forum, med dialog, vidensdeling og ny inspiration om aktuelle fælles udfordringer og problematikker på jeres område. Og et forum for strategiske drøftelser om udviklingen af Borgerservice.

KL vil sætte rammerne og tilrettelægge dagsorden, så man fra hvert møde – virtuelt som fysisk – får noget med jer hjem og kan udveksle viden.

Vi planlægger et format, hvor vi både mødes fysisk, men også udnytter de digitale muligheder for at komme tættere på hinanden via virtuelle møder. Indtil vi kender fremtidens muligheder og mens vi afsøger gode miks, har vi forberedt, at vi holder to længere møder det næste års tidmøder, hvor vi mødes fysisk. Meget kan gøres nemt og effektivt digitalt, men der er også værdi i at mødes fysisk. Derudover vil der være to virtuelle møder. Og for at være på den sikre side ift. at starte op inden sommer, afholder vi det første møde virtuelt.

De længere fysiske møder planlægges, så der bliver gode muligheder for drøftelser, videndeling samt dialog også med eksterne interessenter som går i dybden med relevante temaer. indholdet ligger ikke fast. Vi han mange ideer, men vil gerne, at vi i netværket drøfter hvilke temaer, I finder aktuelle. Intentionen er, at netværket har fokus på udfordringer, muligheder og (videre)udvikling af Borgerservice. På de ledelsesmæssige udfordringer og meget andet.

De virtuelle møder fungerer bedst til hurtigt og effektivt at få skabt fælles dialog og viden om de højaktuelle emner.

Form

Vi planlægger at holde 2 virtuelle og 2 fysiske møder det kommende år:

  • juni 2021 virtuelt kl. 9:00 - 12:00
  • oktober 2021 kl. 9.30 - 15.00 i KL- huset
  • januar 2022 virtuelt kl. 9 - 12
  • maj 2022 kl. 9.30 - 15.00 i KL- huset

Det koster 4.500 kr. for et års medlemskab af netværket. For den pris kan I deltage op til to personer fra kommunen. Yderligere deltagere fra samme kommune betaler 2.000 kr. for et års medlemskab pr. deltager.

Netværket kan tilmeldes her. 

Hvis du ønsker at høre mere om netværket eller har spørgsmål til form, tilmelding mv. kan du kontakte Annie Bekke Kjær (ANBK@kl.dk) eller Mette Glud Krauthammer (MEGK@kl.dk) 

Du kan finde en dagsorden til første netværksmøde lige her. 

  • PDF

    Program for 1. møde i Borgerservicenetværket d. 2. juni 2021.pdf