28. april 2021

Kunstig intelligens har stort et potentiale – men teknologien er intet quick fix

En ny temperaturmåling fra KL, Danske Regioner og Digitalisering viser, at løsninger med kunstig intelligens kan løfte velfærden og spare ressourcer i kommunerne. Men udvikling af løsninger kræver også høj datakvalitet og kompetencer til bl.a. kompleks jura.

Med økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev der etableret en investeringsfond for nye teknologier 2019-2022. Investeringsfonden støtter signaturprojekter, der afprøver kunstig intelligens med henblik på at løfte kvaliteten og produktiviteten af centrale opgaver i den offentlige sektor. I starten af 2020 blev de første syv kommunale signaturprojekter sat i gang.

Som led i arbejdet med signaturprojekterne er der udarbejdet en temperaturmåling, der bl.a. giver et indledningsvist billede af de udfordringer som den første runde signaturprojekter har mødt gennem det første år.

Formålet med temperaturmålingen er at dele erfaringer fra projekterne bredt, samt at opsamle viden om udfordringer og erfaringer ved anvendelse af kunstig intelligens, som vidensgrundlag til det fremadrettede fællesoffentlige samarbejde.

Caroline Hegelund, der er leder af Innovations- og teknologienheden i KL er glad for at en række kommuner går forrest og får vigtige erfaringer med kunstig intelligens i kommunerne.

”I KL ser vi et stort potentiale i at bruge kunstig intelligens til at udvikle den velfærd og service, kommunerne hver dag leverer til borgere og virksomheder. Men kunstig intelligens er ikke et quick fix. Vi skal gå etisk og ansvarligt til værks, og vi skal kende udfordringerne og håndtere dem. Derfor er det rigtig godt, at en række kommuner går forrest og afprøver teknologien i praksis.”

Temperaturmålingen viser dog også, at udvikling af løsninger med kunstig intelligens er udfordrende og kræver fælles indsats. Caroline Hegelund fremhæver derfor på, at succes kræver fælles svar på de største udfordringer:

”Den foreløbige tilbagemelding viser, at fx kvaliteten af data er en udfordring, og så er datasikkerhed et område, vi er nødt til at finde fælles svar på i den offentlige sektor.”

De kommuner, der har deltaget i Temperaturmåling har da også en række gode råd til andre kommuner, der skal i gang med at afprøve løsninger med kunstig intelligens. De peger bl.a. at man hurtigt skal skabe overblik over data, sikre ressourcer til juridisk afklaring og anskue projekterne som forretningsprojekter, der typisk skal skabe værdi som beslutningsstøtte for medarbejdere i kommunen.

Der er igangsat yderlige syv kommunale projekter i starten af 2021, ligesom det forventes, at der igangsættes en sidste runde signaturprojekter i starten af 2022.

Klik her for at læse hele temperaturmålingen

Klik her for at læse en pixi-version af temperaturmålingen