27. april 2021

KL igangsætter foranalyse, som skal levere rammerne for en første realiseringsplan for et Virtuelt Jobunivers.

I januar 2021 kom KL med et forslag om et Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige. KL foreslår, at det nye Virtuelle Jobunivers bliver hovedvejen for de jobparate ledige, hvor de fleksibelt kan betjene sig selv den første del af ledighedsperioden.

I januar 2021 kom KL med et forslag om et Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige. KL foreslår, at det nye Virtuelle Jobunivers bliver hovedvejen for de jobparate ledige, hvor de fleksibelt kan betjene sig selv den første del af ledighedsperioden.

Næste skridt på vejen mod en realisering af visionen omfatter blandt andet en systematisk afdækning og analyse af kommunernes erfaringer, eksisterende løsninger på markedet og de lediges digitale behov og forudsætninger for brug af digitale værktøjer.

Mange kommuner har allerede taget de første skridt

I skyggen af corona har mange kommuner selvstændigt udvidet og udbygget paletten af digitale tilbud til ledige. Webinarer, online kurser og guides mv. bliver mange steder mødt positivt af borgere og medarbejdere, som et supplement til jobcentrenes øvrige tilbud.

Derfor giver det mening at samle kræfterne på tværs af kommuner, og skabe løsninger fælleskommunalt som modernisere servicen over for borgerne og sikrer et mere effektivt ressourceforbrug i kommunerne.

Mere målrettede indsatser, som tager afsæt i den enkeltes ønsker og behov

Borgerne er det centrale i et Virtuelt Jobunivers, hvor de ledige mødes af et jobcenter i øjenhøjde, der er tidssvarende og giver mening for den enkelte.

Ambitionen er en beskæftigelsesindsats, der i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov, og hvor der er bedre mulighed for at give ledige med størst behov en mere håndholdt indsats.

Det Virtuelle Jobunivers skal understøtte, at kommunerne udnytter potentialet ved de digitale muligheder og give rum og vise tillid til, at medarbejderne, ud fra en faglig vurdering, kan tilpasse indsatsen til den enkelte borgers ønsker og behov.

Om foranalysen

Foranalysen gennemføres i perioden april – august 2021. For at sikre en bred kommunale inddragelse og repræsentation er der nedsat en følgegruppe bestående af arbejdsmarkeds- og beskæftigelseschefer fra 12 kommuner samt en arbejdsgruppe bestående af afdelingsledere, teamledere og faglige eksperter fra 18 Kommuner.

Foranalysen gennemføres af Deloitte og er igangsat og finansieret af delprogrammet om Sammenhængende velfærdsforløb- og indsatser i Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025. Læs mere om delprogrammet her, hvor man også kan finde en uddybende projektbeskrivelse af foranalysen. 

Hør mere på Træffet

Som en del af Kommunernes Digitaliseringstræf ’21 kan du høre mere om perspektiverne ved en øget brug af digitale tilbud til ledige samt arbejdet med den igangværende foranalyse.