28. april 2021

Intelligent automatisering med RPA

Nye teknologier som Robotic Process Automation og Machine Learning strømmer ind over kommunerne. For at ruste kommunerne til den digitale fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering, hvor fokus primært er på, hvordan man arbejder med data og de nye teknologier i praksis

Kurset består af to moduler. Det første modul ruster dig til at indgå som drivkraft i digitale transformationsprojekter med afsæt i data og teknologier som RPA og Machine Learning. På det andet modul lærer du at kode RPA-robotter med den mest udbredte teknologi i danske kommuner.

Nye teknologier som Robotic Process Automation og Machine Learning strømmer ind over kommunerne. I KL tror vi på, at disse teknologier kan være med til at hjælpe med nogle af de udfordringer, vi står over for i fremtiden. Men det kræver, at vi forstår og mestrer de nye digitale teknologier i praksis. For at ruste kommunerne til den digitale fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering, hvor fokus primært er på, hvordan man arbejder med data og de nye teknologier i praksis.

Opbygning

Kurset består af to moduler á to dage hver.

Modul 1 om proces- og dataunderstøttet forretning med AI. Modulet har fokus på at ruste dig til at indgå som en kompetent drivkraft i digitale transformationsprojekter, hvor data og ny intelli­gent teknologi indgår. Det kan være digitale foran­dringsprojekter, hvor teknologier som Machine Learning og AI er omdrejningspunktet.

Modul 2 om automatisering med RPA i praksis. Modulet har fokus på, at du lærer at kode dine egne RPA-robot­ter. De to dage fungerer som en basisuddannelse i RPA-udvikling, hvor du får undervisning og prak­tisk hands-on erfaring med de grundlæggende be­greber og teknikker i RPA-baseret automatisering. På kurset anvendes redskabet WinAutomation fra Softomotive, som pt. er den mest udbredte autom­atiseringsplatform i danske kommuner.

De to moduler kan tages uafhængigt af hinanden.

Deltagerprofil

Du er sandsynligvis digital konsulent, leder, forretningsudvikler, proceskonsulent, digital projektleder eller tilsvarende. Der er ingen særlige forudsætninger for at deltage i denne del af kurset.

Tid og sted

KL-Huset i København:
Modul 1: 1. – 2. juni 2021.
Modul 2: 16. – 17. juni 2021.

Tilmelding og pris

Pris pr. modul (for 2 dage): 5.975 + moms.

Du kan læse mere om kurset her eller tilmelde dig ved at følge linket nedenfor:

Arrangement

Kurser Kursus om Intelligent automatisering med RPA 2021

For at ruste kommunerne til den digitale fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering med fokus på hvordan man arbejder med data og nye teknologier i praksis