19. april 2021

Ekspert: Kommunerne kan komme digitalt styrket ud af Corona-krisen 

Kommunerne skal turde sætte tempoet op og inddrage medarbejdere helt ud i yderste led i at bidrage til digitale prototyper, som senere kan udvikles og sættes i drift. Dermed vil kommunerne komme styrket videre fra Coronakrisen. Det mener forfatter, iværksætter og digital ekspert Jacob Bøtter, som i dette interview peger på særligt to ting som afgørende.

Digital guldalder venter forude 

Hvordan kommer vi videre igennem og ud af Corona-krisen og bruger digitaliseringen klogt i kommunerne? Hvordan former vi fremtiden bedst? Forfatter, iværksætter og digital ekspert Jacob Bøtter er aktuel med sin nye bog "NO-CODE", hvor han gennemgår 25 måder til, hvordan alle kan skabe software uden at kunne kode, og Jacob ser på den forestående digitalisering med optimisme:  

"Jeg tror, vi går en gylden tid i møde. Corona-krisen viste hurtigt, at vi kunne ruske op i mange systemer og processer, som ofte var mere traditionsbundne, end godt var," siger Jacob.  

Fysiske møder kunne erstattes af møder på digitale platforme, arbejdsgange kunne lægges om, og en stor del af driftsopgaverne kunne de kommunale medarbejdere løse fra hjemmekontoret. Hele denne kommunale succeshistorie peger positivt fremad. 

"Samtidig har de, der troede, at teknologi kunne løse alt, dog fået sig en overraskelse. For den måde, vi har lagt om til digitale platforme og processer under Corona, har vist sig også at have negative sider, sociale og psykologiske for eksempel," siger Jacob. 

Hvordan navigerer kommunerne bedst videre fra denne tvetydige erfaring?  

Tænker og skriver som en iværksætter 

For Jacob, der startede sin første af mange senere virksomheder allerede i folkeskolens 6. klasse, og som i de seneste 10 åderudover har fået udgivet fem bøger om digitaliseringer svaret på kommunernes digitale udfordring ikke let, men dog slet ikke umuligt at arbejde sig frem til.  

Jacob skrev sin første bog sammen med erhvervsmand Lars Kolind, og flere af de efterfølgende bøger har han skrevet i samarbejde med digitale iværksættere og trendspottere fra hele verden. Gennemgående for hele Jacobs forfatterskab er hans filosofi om, at digitalisering lykkes bedst, når vi arbejder med digitaliseringen og ikke mod den, så at vi bruger digitaliseringen som frigørende kraft til at understøtte endnu bedre måder at arbejde på og være samfund påNøgleord for Jacobs arbejde og forfatterskab er nysgerrighed, handlekraft, pragmatisme, eksperimentvillighed og leg som metode. 

På den baggrund fremhæver Jacob her to pointer, som kan tegne en retning for, hvordan kommunerne får digital succes i de kommende år. 

Fra system til netværk til fællesskab 

Den første vigtige pointe, som Jacob fremhæver som kernen i sin digitale nutidsanalyse, er, at en kommune bør opfatte sig som et fællesskab, ikke som en leverandør.  

"Forstår en kommune sig som leverandør, træder den ind i en forståelsesmæssig ramme, der sætter kommunen på fællesnævner med virksomheder, der måske kunne gøre de samme ting endnu bedre end kommunen," siger Jacob. 

I stedet bør kommunerne hellere forfine deres helt særlige kendetegn og potentiale: At en kommune er et fællesskab. Den digitale teknologi kan fungere som demokratisk og engagerende katalysator, som kan fremme kommunen som fællesskab. 

"Det er netop her, at kommunerne har nogle fantastiske muligheder: At åbne den kommunale organisation mere op og invitere borgerne og virksomhederne mere indenfor. Det er lige præcis det, man skal kunne, at gribe positivt ind i borgernes liv, ved at borgerne også selv involverer sig med hinanden - det er fællesskab," siger Jacob.  

Derfor bør kommunerne nu, hvor vi arbejder os igennem og ud af Corona-krisen, lægge deres digitale udvikling an på digitale platforme og processer og en samlet tilgang til digitalisering, så alting fremmer ideen om kommunen som et involverende fællesskab.  

Sandkassen som eksperimentarium 

I høj grad også indadtil, blandt kommunens medarbejdere på alle niveauer, bør kommunen løsne op i sit "styresystem", så det bevæger sig mere i retning af åbenhed, netværk og fællesskab.  

Her kommer vi så til Jacobs anden pointe.   

"Kommunerne bør blive bedre til selv at skabe prototyper og udvikle digitale ydelser, ved at kommunens medarbejdere sættes mere fri og får stillet en relevant værktøjskasse til rådighed og får lov til at prøve ting af i det, som it-udviklere kalder en sandkasse. I en sandkasse kan medarbejdere med gode ideer prøve ting af uden at være bange for at bryde it-sikkerhed og lovgivning, og man kan afprøve, om ens idé giver mening," siger Jacob. 

Jacob anbefaler, at hver kommune sætter sig klare og ambitiøse mål. 

"Prøv mere af. Sæt flere initiativer i søen. Sæt ambitioner, som man måler sig selv op på, om man når. For eksempel at man vil gennemføre 100 eksperimenter om året. Det vil være et redskab til at sætte hastigheden op på kommunens digitale innovation, og det vil gøre det lettere at tilrettelægge, hvordan man så involverer ens medarbejdere og får dem til at se, hvordan de hver især kan bidrage til kommunens digitalisering," siger Jacob. 

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf 2021 

Mød Jacob Bøtter og hør hans keynote på Kommunernes Digitaliseringstræf den 22. juni 2021 i København. Benyt digitaliseringstræffet til at høre oplæg fra beslutningstagere i toppen af politik og den offentlige forvaltning, plej dit netværk, og hent ny inspiration fra digitaliseringseksperter: Tilmelding er åben nu.  

Hvis du arbejder med digitalisering i kommunerne, vil Kommunernes Digitaliseringstræ2021 være relevant for dig.  Mange vælger også at tage af sted flere kolleger sammen for at høste fælles referencer til det videre arbejde hjemme i kommunen. 

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2021, og tilmeld jer: 

Arrangement

Konferencer og messer Kommunernes Digitaliseringstræf 2021

Spørgsmål og kontakt 

Har du praktiske spørgsmål om for eksempel tilmelding eller betaling angående Kommunernes Digitaliseringstræf 2021, er du velkommen til at kontakte chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk i KLs Center for Digitalisering og Teknologi.  

Derudover står vicekontorchef Jan Struwe Poulsen også klar til at besvare din henvendelse på jtp@kl.dk.