08. april 2021

Anbefalinger til tekniske minimumsstandarder i kommuner

Det kommunale Partnerskab om informationssikkerhed har udarbejdet et sæt anbefalinger til tekniske minimumsstandarder, som er gjort tilgængelig for alle kommuner

Baggrund

I det kommunale partnerskab om informationssikkerhed, hvor 43 kommuner medvirker, er der udarbejdet en liste med 36 anbefalinger til tekniske minimumsstandarder.
Anbefalingerne er inspireret af de statslige tekniske minimumskrav, men er tilpasset kommunernes tætte kontakt med borgerne.
Anbefalingerne tager afsæt i vejledninger fra Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og Datatilsynet eller er udtryk for alment anerkendt best practice.

Indhold

Anbefalingerne indledes med en beskrivelse af de tekniske minimumsstandarder. Her kan du blandt andet læse om anbefalingernes formål, hvordan anbefalingerne kan bruges, eller finde hjælp til forankring af anbefalingerne i den kommunale organisation. 

Anbefalingerne er inddelt i 6 kategorier:

 • PC'er/klienter
 • Mail
 • Mobiltelefoner
 • Netværk
 • Websider
 • Diverse

Anbefalingerne er kommenteret af Center for Cybersikkerhed, som tilbyder kommuner rådgivning til implementering af de enkelte anbefalinger.
Kommuner kan kontakte Center for Cybersikkerhed på cfcs@cfcs.dk.

 • PDF

  Anbefalinger om tekniske minimumsstandarder i kommuner.pdf

 • XLSX

  Anbefalinger til tekniske minimumsstandarder i kommuner.xlsx