22. september 2020

Opkrævningsopgaven påvirkes af Datalovpakke 1 – få overblik på KL-webinar

Folketinget har vedtaget den første af to Datalovpakker, der trådte i kraft 1. juli 2020. Datalovpakken ændrer ved den kommunale opkrævningsopgave, så flere krav kan komme under inddrivelse i DMI

KL udbyder som noget særligt et webinar på opkrævningsområdet, om betydning af den nye datalovpakke 1, som blev vedtaget 1. juli 2020 efter forslag fra Skatteforvaltningen. Overordnet set skal den bidrage til, at flere af de offentliges tilgodehavender kan blive inddrevet.

Webinaret vil forklare og kaste lys over centrale elementer i datalovpakken, og sætter fokus på kommunernes udfordringer og opmærksomhedspunkter deri – herunder bl.a. underretning af skyldner, udskydelse af forældelse, paralleldrift mellem DMI og PSRM, tidsbegrænsning på indsigelser og lempelser i krav til stamdata – og hvad det konkret betyder for sagsbehandlingen og driften i kommunerne.

Webinaret bliver afholdt d. 8. oktober kl. 09.00 og slutter senest kl. 10.30. Selve webinaret vil bestå af et oplæg fra KL’s side og derefter mulighed for spørgsmål, refleksion og input fra kommunerne for at sikre klarhed om implementering af de nye krav.

Vi vil bede jer orientere jer i lovpakken, så vi i fællesskab kan have en saglig og fyldestgørende dialog om de nye initiativers betydning for kommunerne i praksis.

Webinaret koster 500 kr. pr. deltager, og er for alle, der beskæftiger sig med opkrævningsområdet i kommunerne, og som alt andet lige vil være påvirket af den nye datalovpakke.

Tilmeld dig allerede nu.

Hvis du har spørgsmål til webinaret og de praktiske omstændigheder, så bedes du henvende dig til Mathias Nygaard (MANY@kl.dk).