28. september 2020

Ny it- og digitaliseringstrategi i Ringkøbing-Skjern Kommune – temadag gav overblik og satte retning

Ringkøbing-Skjern Kommune tog i september et vigtigt skridt i retning af en ny it- og digitaliseringstrategi. En temadag gav overblik, inspiration og var med til at sætte retning.

Den konkrete anledning var, at tiden med Corona, hjemmearbejde og videomøder havde gjort det klart for direktionen, at kommunens it- og digitaliseringstrategi skulle ses efter i sømmene.

Udgangspunktet er, at Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er godt i vej i den digitale transformation, og når kommunen skal videre, er det vigtigt have skarp fokus på, hvilken værdiskabelse digitaliseringen kan medføre for kommunens borgere og organisationen.

Nøglepersoner samles til en revitalisering

Ledergruppen i Personale & Digitalisering tog initiativ til temadagen, hvor omdrejningspunktet var en revitalisering af it- og digitaliseringsindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der skulle sættes retning for de kommende år og fokus på det vigtigste.

Ti nøglepersoner blev sat stævne i et lokalt sportscenter lige uden for Ringkøbing. Kommunaldirektøren, chefer og ledere fra personale, It og digitalisering samt digitale agenter/medarbejdere fra organisationens drift, der har fingrene helt nede i maskinrummet.

Inspiration udefra

Ringkøbing-Skjern Kommune inviterede professor Jan Pries-Heje, Roskilde Universitet og vicekontorchef Jan Struwe Poulsen, KL til at udfordre kommunens nuværende it- og digitaliseringstrategi, og sætte gang i en dialog om, hvad kommunen skal være opmærksomhed på i næste generation af it- og digitaliseringsstrategier.

Kort om temadagen

Temadagen bestod kort fortalt af seks elementer:

  • En analyse og en konstruktiv-kritisk gennemgang af de eksisterende it- og digitaliseringsstrategier – herunder strategiernes stærke og svage sider.
  • En workshop om fremtidige udfordringer, hvor deltagerne pegende på de udfordringer, der tårner sig op set fra deres stol og som efterfølgende blev diskuteret og prioriteret.
  • En governance workshop med udgangspunkt i Weill and Ross’ klassiske model var omdrejningspunktet for at udforme en matrix med opgaver og rollefordelingen omkring It og digitalisering i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Brainstorm på de mange digitale initiativer og omlægninger som coronakrisen har medført og hvilke læringer Ringkøbing-Skjern Kommune skal tage med videre.
  • Præsentation og udfyldning af rollemodel med navngivne nøgleinteressenter og den ønskede sluttilstand, for de højest prioriterede temaer fra punkt to.
  • Og endelig en planlægningsworkshop med backcasting for en række af de temaer, deltagerne havde arbejdet med tidligere på dagen. Resultatet blev holdt op mod direktionens strategiplan.

Ringkøbing-Skjern Kommune har efterfølgende samlet op på alle meldinger fra dagen, og er sammen med kommunens digitale agenter på vej med at udforme første bud på nye generationer af en it-strategi og en digitaliseringstrategi, da kommunen ønsker at adskille de to strategier.

It-strategien skal læne sig op ad den Fælleskommunale Rammearkitektur og handle om it-principper, systemer, applikationer, struktur, investeringer og prioriteringer. Digitaliseringsstrategien skal indeholde det, der handler om mennesker og sætte retningen for den digitale transformation. Den skal vise vejen for hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune sikrer, at organisationen udnytter teknologien, systemer og robotter samt sætter principper for, hvordan kommunen erhverver den nødvendige viden og de kompetencer, der er centrale for at opnå den organisatoriske digitale modenhed.

Formålet med strategierne er kontinuerligt at sikre effekten af it-investeringerne og skabe værdi for borgerne i den helhedsorienterede sagsbehandling på tværs af den kommunale organisation.