18. september 2020

Et digitaliseringstræf i virtuelt format

Kommunernes Digitaliseringstræf skulle have været afholdt fysisk den 22. september i Odense. Træffet rykkes og bliver virtuelt, da KL har besluttet, at alle konferencer og større arrangementer omlægges til virtuelle koncepter i resten af 2020.

Beslutningen er truffet, da stadig flere kommuner arbejder ud fra et udvidet forsigtighedsprincip og derfor ikke ønsker, at deres medarbejdere rejser rundt i landet og deltager i fysiske møder.  

Kommunernes Digitaliseringstræf skulle have været afholdt fysisk den 22. september i Odense, men rykkes til senere på året. Vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan skabe rammerne for et virtuelt Digitaliseringstræf som stadig er udbytterigt for deltagerne.

Spørgsmål vedr. Digitaliseringstræffet kan rettes til Jan Struwe Poulsen, jtp@kl.dk.