26. oktober 2020

Ny værktøjskasse understøtter udrulning af digital infrastruktur i kommunerne på mobil- og bredbåndsområdet

Energistyrelsen har lanceret – i samarbejde med bl.a. en række danske kommuner – en ny værktøjskasse til udrulning af digital infrastruktur i kommunerne.

Mobil- og bredbåndsdækning i kommunerne

På Energistyrelsens hjemmeside kan man nu finde en værktøjskasse til at understøtte mobil- og bredbåndsdækningen i kommunerne.

Værktøjskassen, der er udarbejdet i samarbejde mellem Energistyrelsen og en række kommuner og teleoperatører, vil løbende blive opdateret.

For nuværende fokuserer materialet på at styrke den lokale dækning gennem etablering af telemaster. Det forventes i løbet af 2021 at blive suppleret med materiale om etablering af bredbånd (nedgravet infrastruktur m.v.).

Kommunerne kan dog understøtte udbredelsen af god mobil- og bredbåndsdækning på flere måder. Læs mere på KL’s hjemmeside om f.eks. at sikre en effektiv proces for maste- og gravetilladelser.