22. oktober 2020

Lær teaming – teamledelse i komplekse organisationer

Kursus i nytænkende teamledelse

KL udbyder et nyt kursus med fokus på, at teaming er en nødvendig kompetence. Pointen med kurset er, at i komplekse organisationer – som kommuner - skal vi kunne skabe resul­tater med kolleger, der tænker og handler anderledes end os selv. I faste teams, projektgrupper og ad-hoc-teams skal vi hurtigt kunne skabe gode arbejdsrela­tioner, og det betyder ikke nødvendigvis harmoni. For nytænkning kræver, at vi bruger vores forskellige syns­vinkler, så ’godt samarbejde’ er ikke konstant enighed, men er at respektere og aktivt bruge vores forskelle. Teaming er en nødvendig kompetence, for det handler om at spille hinanden gode på tværs af vores forskel­le for at skabe resultater. Og da opgaverne ikke er de samme hele tiden, skal vi kunne veksle mellem forskel­lige samarbejdsmåder og teamkulturer.

Målgruppe og udbytte
Målgruppen for kurser er ledere, ledere af faste teams, projektledere og andre der skal sørge for at skabe resultater på tværs af fagligheder, silo­er, personligheder og arbejdsfunktioner. Efter gennemført kursus har deltagerne fået et nyt perspektiv på teamledelse med fokus på teamkulturen og opgaven som omdrejningspunkt. De har viden om fire teamkulturer og hvilke opgaver og situationer de passer til. De har indsigt i hvordan de kan ændrer et teams kultur, og hvordan de involverer deltagerne i at få samarbejdsformen til at styrke opgaveløsningen. Deltagerne er begyndt at udvikle kompetencen at teame, og har afprøvet redskaber til at udvikle denne sociale kompetence i eget team. De har fået inspiration til, hvor­dan de får teamet til at bruge deres forskelle på en tryg og konstruktiv måde. De har lært et nyt sprog til at tale om teamsamarbejdet i, så de kan reducere personlige gnidninger og invitere til nye fælles handlinger i teamet.

Læs mere om kurset her

Arrangement

Kurser Lær teaming - Teamledelse i komplekse organisationer

 

×

Log ind