20. oktober 2020

Digital stafet stiller skarpt på kommunernes digitale fremtid

De digitale muligheder i kommunerne er efterhånden mange og debatten om robotter, velfærdsteknologi, big data og digitalisering er godt i gang. På ’Digital stafet i Kommunerne’ debatteres spørgsmål om hvordan kommunerne kan bruge de nye muligheder og samtidig sikre en ordentlig og etisk forsvarlig balance.

Med de digitale muligheder følger en lang række spørgsmål og overvejelser i forhold til etisk brug at teknologi og data. De kommunale parter i Fremfærd Borger har i den forbindelse arrangeret tre temamøder i løbet af efteråret 2020 om digitalisering og ny teknologi - et tiltag, der hedder "Digital stafet i kommunerne".

Den etiske balance i brugen af data

Hvordan sikrer kommunerne sig en ordentlig og fair balance i brugen af borgernes data, og hvordan kan data give reel værdi til borgerkontakten? De spørgsmål var onsdag den 7. oktober omdrejningspunktet på det første af de tre temamøder.

Kommunerne har adgang til rigtig mange data om borgerne, og det medfører et stort ansvar for håndteringen af disse data. Til at starte med skulle debatpanelet forholde sig til, hvordan kommuner kan udnytte det fulde potentiale, som data giver mulighed for, og samtidig beskytte borgernes data.

Panelet blev også stillet over for dilemmaet om at bruge data som beslutningsstøtte og ikke mindst, hvad der sker, når medarbejderen ikke er enig i det forslag, maskinen kommer med. Du kan læse mere om panelets diskussioner her.

KL har udpeget nogle af de vigtigste pointer fra debatten: 

  1. Data bidrager til bedre kvalitet i sagsbehandlingen/opgaveløsningen; fx ved at de anvendes tidligere i svære sager, samt at brugen af data bidrager til, at sagsbehandleren får mere tid til de borgere, der har brug for personlig kontakt og sagsbehandling.

  2. Der er ved anvendelse af data i kommunerne tale om en dobbelt etik: Kan vi tillade os at lade værre med at anvende data, hvis det er til gavn for borgeren, fx når data øger kvaliteten af sagsbehandlingen?

  3. Øget brug af data ændrer kompetencebehovet og rollen for medarbejderne. Brugen af algoritmer i sagsbehandlingen stiller medarbejderne i en ny situation, hvor de på sigt, udover at udføre den faglige del af deres arbejde, skal kunne forklare algoritmens beslutninger og datagrundlag, og samtidig håndtere borgeres evt. utilfredshed med udfaldet i sagen.

Det næste temamøde handler om kompetencer og uddannelse og afholdes via Teams d. 6. november. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Tænketanken ’Teknologi til velfærd’

Dataetik og spørgsmålet om, hvordan teknologi og data kan være med til at præge fremtidens velfærd er også omdrejningspunktet for KL’s tænketank med titlen ”Teknologi til velfærd”.  Tænketanken vil forsøge at komme med bidrag til debatten om, hvad vi kan og bør bruge teknologi og data til, og ikke mindst hvordan det sker uden at gå på kompromis med etik, tillid og gennemsigtighed.

Tænketanken er nedsat i perioden frem til 2022. Du kan læse mere om tænketanken her.