06. oktober 2020

Scrum og agile projekter i et kommunalt perspektiv

Det agile har bredt sig, så mere end halvdelen af alle projekter bruger agile metoder, helt eller delvist. Det agile handler om at være ”parat til forandring hurtigt og hele tiden”. Men ud over hastighed og forandringsparathed så viser agile metoder sig at være mere produktive, give større motivation, og bedre udførelse af strategier end traditionelle metoder.

Agile metoder

Inden for agile metoder hedder den mest udbredte Scrum. Her arbejder man i korte iterationer på 2-3 uger i selvstyrende grupper. Ved slutningen af hver iteration leverer man noget færdigt der kan bruges og give værdi lige nu.

KL afholder d. 9. – 10. november et 2-dages kursus i KL-huset, hvor du kan lære at bruge Scrum-metoden til kommunale projekter, hvad enten der er tale om robot-proces-automatisering, indførelse af et standardsystem som Aula, eller noget helt tredje.

Du prøver på kurset et helt projektforløb med Scrum, og du får lejlighed til at arbejde som Scrum Master, en slags mødeleder og ceremonimester, der kan erstatte eller komplementere den traditionelle projektlederrolle.

Det vil være en fordel hvis du har kendskab til mere traditionelle projektforløb f.eks. fra KL’s it-projektlederuddannelse, eller tilsvarende projekterfaring. Kurset er med andre ord ikke velegnet, hvis du er helt ny i projekter.

Underviser på kurset er professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet. Jan Pries-Heje har samarbejdet med KL i flere år om ledelse af projekter og digital transformation, og han har skræddersyet forløbet her om Scrum og agile projekter netop med et kommunalt perspektiv.

 

Kort om underviseren

Underviser Jan Pris-Hejes forskning har fokus på organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af IT-udvikling og –anvendelse. Han er således forfatter til mere end 200 bøger og forskningsartikler i internationale tidsskrifter og konferencer inden for dette område. Jan er særligt interesseret i agile metoder og fremgangsmåder, og har bl.a. igangsat en række studier af, hvordan den agile metode Scrum kan bruges.

Gennem årene har Jan undervist inden for et bredt felt af IT-emner. De seneste år har Jan især undervist i IT-strategi, IT-projektledelse, IT-forandringsledelse og procesforbedring, samt hvordan man får samspillet mellem IT og forretning til at fungere optimalt. Jan leder en forskningsgruppe i brugerdreven IT-innovation, der bl.a. forsker i procesforbedring og spredning af IT.

Du finder invitationen og tilmelding her:
https://tilmeld.kl.dk/scrum/download-program.html