02. november 2020

KL's høringssvar til guidelines om dataansvarlig- og databehandlerbegreberne

KL har den 19. oktober 2020 afgivet høringssvar til nye guidelines fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd om dataansvarlig- og databehandlerbegreberne.

Hjælp til dataansvarskonstruktionerne hilses velkommen

I høringssvaret hilser KL det velkomment, at guidelinesene indeholder nogle fine flowcharts med tjekspørgsmål. Flowchartsene er en hjælp til at afklare, hvornår man er henholdsvis dataansvarlig, databehandler eller fælles dataansvarlig. Det hilses ligeledes velkomment, at guidelinesene indeholder en række eksempler på, hvornår der er tale om den særlige "fælles dataansvar"-konstruktion. – Noget, der ikke har været særligt uddybet i Datatilsynets og Justitsministeriets nationale vejledning om dataansvarlige og databehandlere.

Afklaring af de statslige databehandleraftaler efterlyses

I høringssvaret til Det Europæiske Databeskyttelsesråd efterlyser KL, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd udbygger guidelinesene med løsning på de særlige udfordringer, der er forbundet med databehandlerkonstruktionerne med staten. Når kommunerne samarbejder med staten om forskellige it-løsninger og indgår databehandleraftaler i den forbindelse, har kommunerne juridisk ofte rollen som "dataansvarlig". – Selvom kommunerne oplever ikke at kunne agere som dataansvarlig over for staten, da staten bestemmer og nærmere definerer de pågældende databehandlinger. Dermed indgås der reelt databehandleraftaler, som ikke afspejler det faktuelle setup.

Du finder det fulde høringssvar samt Det Europæiske Databeskyttelsesråds udkast til guidelines nedenfor.

KL vil over for Datatilsynet efterspørge, at guidelinesene oversættes til dansk og indarbejdes i Datatilsynets og Justitsministeriets vejledning om dataansvarlige og databehandlere.

Materialer

  • PDF

    KL's høringssvar til guidelines om dataansvarlig- og databehandlerbegreberne.pdf

  • PDF

    Det Europæiske Databeskyttelsesråds udkast til guidelines om dataansvarlig- og databehandlerbegreberne.pdf